Universiteiten verliezen geen geld voor onderzoek

ROTTERDAM, 8 OKT. Minister Hermans (Onderwijs) laat de 500 miljoen gulden, die is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, bij de universiteiten en geeft die niet aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Dit heeft Hermans afgesproken met de vereniging van universiteiten (VSNU). Hiermee behouden de universiteiten beslissingsbevoegdheid over de besteding van onderzoeksgeld.

De beslissing van Hermans staat haaks op het omstreden plan van zijn voorganger, minister Ritzen, om het geld over te hevelen naar het NWO. Hij wilde zo bereiken dat er meer competitie tussen onderzoeksscholen en meer 'maatschappelijk relevant' onderzoek werd georganiseerd. De bezuiniging van 302 miljoen gulden op universiteiten, die in het regeerakkoord is opgenomen, blijft van kracht.

De VSNU is blij dat ze de 500 miljoen gulden mag houden, maar betreurt wel de handhaving van de bezuinigingen.

“De universiteiten hadden gehoopt dat het niet door zou gaan en hebben nog niet bedacht waar ze dat bedrag kunnen missen”, aldus de woordvoerder. Ook de NWO vindt de beslissing om het onderzoeksgeld bij de universiteiten te laten “verstandig”. “Ze moeten al 300 miljoen gulden bezuinigen dus 500 miljoen erbij was wel heel zwaar geweest”, aldus H. Meijers van de NWO. “Wel vindt de NWO het jammer dat de nodige modernisering van de organisatie van onderzoek in dit land, waar Ritzen mee was begonnen, nu is stopgezet. Alleen als de NWO een sterkere positie krijgt, zal het onderzoek in dit land moderner worden georganiseerd. Maar Paars II toont op dat gebeid geen visie.”

Volgens de universiteiten gaat de modernisering wel door, alleen al door de aanwijzing van zes 'topscholen' die voor het eerst extra geld krijgen.

Hermans heeft toegezegd de universiteiten de komende vier jaar niet meer te korten, tenzij de economie heel hard achteruit gaat. Mocht er extra geld beschikbaar zijn voor de onderwijsbegroting, dan zal hij dat aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek besteden. Volgens het regeerakkoord krijgt het hoger onderwijs er deze regeerperiode niets bij in tegenstelling tot de basisscholen en middelbare beroepsopleidingen waar Paars II in investeert.