TVM-leiding slachtoffer van Franse prestigestrijd

De Franse justitie houdt de leiding van TVM al bijna drie maanden vast op verdenking van dope- gebruik bij de wielerploeg. Maar wat begon als een anti-dopingactie lijkt verworden tot een prestigestrijd.

ROTTERDAM, 8 OKT. Mr. J. van Mierlo, de advocaat van de TVM-wielerploeg, gaat eind deze week opnieuw een verzoek indienen tot volledige invrijheidstelling van ploegleider Cees Priem, verzorger Jan Moors en ploegarts Andrei Michailov. Het drietal is formeel beschuldigd van transport van verboden stoffen wegens het transport van 104 ampullen met EPO (een medicijn dat wordt gebruikt voor bloeddoping) in een TVM-auto die op 9 maart bij Reims werd aangehouden.

Priem en Moors zijn op vrije voeten, maar mogen Frankrijk niet verlaten en moeten zich regelmatig bij de politie in Reims melden. Ploegarts Michailov zit nog steeds in de gevangenis van Reims. Van Mierlo verwacht niet dat rechter-commissaris Madrolle, die de TVM-zaak leidt, het verzoek tot opheffing van de vrijheidsbeperkingen honoreert. De justitie in Reims beschikte dinsdag nog altijd niet over de resultaten van het onderzoek naar eventueel dopinggebruik aan de hand van bloed, urine en haren die op 28 juli in Albertville zijn afgenomen van zes TVM-renners.

Rechter-commissaris Madrolle zei begin september tegen Van Mierlo dat ze direct na ontvangst van de uitslag van dit onderzoek zal beslissen of Priem, Moors en Michailov nog eens verhoord zullen worden of eventueel direct in vrijheid zullen worden gesteld. Op 3 september wees het Hof van Beroep in Reims het beroep af dat de advocaten van TVM hadden aangetekend tegen het besluit van Madrolle dat Priem en Moors “in het belang van het onderzoek” in Frankrijk moesten blijven en dat Michailov gevangen bleef, kennelijk om te voorkomen dat hij naar Rusland zou vluchten.

Als Madrolle niet akkoord gaat met opheffing van de vrijheidsbeperkingen kunnen de TVM-advocaten haar besluit andermaal voorleggen aan het Hof van Beroep. De procedure voor dit hof duurt twee à drie weken, zodat Priem en Moors tot eind oktober of nog langer in Frankrijk zullen moeten blijven. Dat geldt eveneens voor Michailov die al sinds 23 juli gevangen wordt gehouden. De Russische ploegarts beweert dat de in Spanje ingekochte EPO-ampullen in de TVM-auto bestemd waren voor een kinderziekenhuis in Moskou. Een brief van dit ziekenhuis waarin Michailov om hulp wordt gevraagd, is aan justitie in Reims overlegd.

Sinds begin september staat het onderzoek in Reims naar dopinggebruik bij TVM vrijwel stil. Dat blijkt uit het justitiële dossier dat de advocaten mogen inzien: er zijn geen nieuwe gegevens aan toegevoegd behalve het rapport over de medicijnen en 'verboden middelen' (cafeÏne en een medicijn waarmee dopinggebruik kan worden gemaskeerd) die de Franse politie in het hotel van de TVM-ploeg op 28 juli in Albertville aantrof. Maar de inhoud van dit rapport was al enige weken eerder mondeling aan de TVM-advocaten meegedeeld.

Het onderzoek in Reims dat eind augustus/begin september drie weken stillag wegens vakantie van rechter-commissaris Madrolle, is uitzonderlijk in vergelijking tot andere dopingaffaires die tijdens en na de Tour de France aan het licht kwamen. Het grootste schandaal was dat van Festina, de sterkste formatie in de Tour en grootgebruiker van EPO, zoals bleek uit de verklaringen van verzorger Willly Voet en ploegleider Bruno Roussel. Voet werd enkele dagen voor de Tour begon, aangehouden met meer dan 400 flacons EPO. Hij vervoerde de in Spanje en Portugal gekochte EPO in opdracht van Roussel. Festina-renners als de Franse wereldkampioen Brochard, Hervé en de Zwitsers Zülle, Meier en Dufaux gaven tegenover rechter-commissaris Keil in Lille toe dat ze EPO gebruikten. Roussel en Voet werden na verhoor vrijgelaten. Alleen Festina-ploegarts Eric Ryckaert zit nog gevangen in het Noord-Franse stadje Douai. Ook vrijheidsbeperkingen die dopingverdachten van andere formaties werden opgelegd, zijn inmiddels opgeheven.

Waarom justitie in Reims na ruim twee maanden nog niet de beschikking heeft over de uitslag van het dopingonderzoek bij zes TVM-renners is een raadsel. Bij andere Franse onderzoeken waren laboratoriumonderzoeken binnen zes tot acht weken voltooid. Waarom de zaak-TVM sinds half augustus zo goed als stilligt, is eveneens de vraag waarop geen duidelijk antwoord kan worden gegeven. De justitiële autoriteiten in Reims wekken de indruk dat ze niet goed weten hoe hun 'TVM-affaire' tot een bevredigend eind moet worden gebracht.

Het EPO-transport van TVM in maart werd in Reims aanvankelijk als een douane-kwestie behandeld (de ampullen hadden aan de Spaans-Franse grens moeten worden ingeklaard). Nadat de Festina-EPO begin juli de inleiding was voor de grootscheepse anti-dopingactie tijdens de Tour de France, werd het TVM-transport van begin maart aanleiding voor de justitiële actie in Reims. Agenten van de Parijse narcoticabrigade werden er bij ingeschakeld. Er staat dus veel prestige op het spel en daarvoor moeten Priem, Moors en Michailov kennelijk op voorhand boeten.