TKB-baas Geerling ontslagen

DEN HAAG, 8 OKT. De directeur van een door het ministerie van Sociale Zaken opgerichte en gefinancierde organisatie is gisteren ontslagen wegens het hebben van ongewenste nevenfuncties. R. Geerling was directeur van TKB (Taskforce Kwaliteit Bijstand), die de sociale diensten van gemeenten kosteloos adviseert omtrent hun problemen bij de uitvoering van de bijstand.

Korte tijd geleden kwam het bestuur van TKB erachter dat Geerling naast zijn directeurswerkzaamheden ook betaalde adviezen gaf aan ambtenaren van onder meer sociale diensten. Ook geeft Geerling cursussen aan ambtenaren bij de Bestuursacademie. Deze combinatie van werkzaamheden bleek voor het bestuur onaanvaardbaar, waarop het contract met Geerling werd beëindigd.

Volgens T. Bovens, een van de twee bestuursleden van TKB, tastte de belangenverstrengeling de onafhankelijkheid van de organisatie aan. “Wij moeten gratis advies geven aan gemeenten, dan kan onze directeur daarnaast niet nog eens betaald worden voor vergelijkbare adviezen.”

Het ministerie van Sociale Zaken houdt zich afzijdig bij dit conflict. Pas als sprake is van verkeerde besteding van de ten minste 6,5 miljoen die TKB jaarlijks krijgt, treedt Sociale Zaken op.

De Taskorce is vorig jaar in het leven geroepen om gemeenten te helpen bij het management van hun sociale dienst. Vooral in de grote steden kampen die met uitvoeringsproblemen, onder meer omdat de automatiseringssystemen de wijzigingen in de bijstand niet bij kunnen houden. Door die problemen slagen veel diensten er tenauwernood in tijdig uitkeringen te verstrekken, terwijl wat het kabinet betreft de primaire aandacht zou moeten liggen bij het aan een baan helpen van mensen met een bijstandsuitkering.

    • Robert Giebels