Tekort aan allochtoon bloed

ROTTERDAM, 8 OKT. Een aantal bloedbanken waarschuwt dat er een tekort is aan allochtone bloeddonoren. Zij willen binnenkort met een actie beginnen om die groep te wijzen op de noodzaak van bloeddonatie.

Allochtone bloeddonoren zijn nodig omdat zowel hun rode bloedlichaampjes als hun bloedplaatjes bepaalde stoffen bevatten die in het bloed van Nederlandse donoren niet voorkomen. Wanneer een allochtone patiënt dat bloed krijgt toegediend, kan het afweersysteem tegen het gegeven bloed in actie komen. In extreme gevallen kan dit tot de dood leiden.

Onder allochtonen komen bovendien bloedcombinaties voor die onder Nederlanders zeldzaam zijn. In bijvoorbeeld China heeft 90 procent van de bevolking de resusnegatief bloed, in Nederland slechts 20 procent. En het voorkomen van de bloedgroepen A, B, AB en 0 is in China ook anders verdeeld dan in Nederland. “En er zijn dus allerlei moeilijke combinaties van resusfactoren en bloedgroepen te bedenken die wij in Nederland helemaal niet kennen. De kansen om een donor te vinden zijn dan aanzienlijk kleiner”, zegt J. van der Does van de Leidse bloedbank Leidschenhage. “Gelukkig spreken we nog alleen over de kansen op het vinden van geschikte donoren, maar wanneer er straks iemand komt en we vinden niemand met zijn combinatie, zullen we het al snel over een calamiteit hebben.”

Jaarlijks doneren ruim 450.000 mensen in Nederland bloed. Het percentage allochtonen is onbekend, omdat volgens Van der Does bloedbanken het ras en de huidskleur van een donor niet mogen registreren. De bloedbank noteert slechts de bloedgroep en de resusfactor.

Volgens Van der Does is het tekort ontstaan doordat er onder allochtonen een taboe heerst op bloeddonaties. “Onder West-Europeanen is er nauwelijks een probleem met donatie. Maar hoe zuidelijker, hoe groter het tekort aan donoren. In Spanje zie je al dat er te weinig donaties zijn.” In veel landen wordt bloeddonatie ook als onveilig beschouwd.

De bloedbank Leidschenhage stelt voor om zo snel mogelijk de potentiële donoren te bereiken via onder meer informatie op scholen.