Starr: mogelijk meer aanklachten

WASHINGTON, 8 OKT. Onafhankelijk aanklager Kenneth Starr heeft het Amerikaanse Congres gisteren per brief laten weten dat hij mogelijk nog met meer gronden voor impeachment van president Clinton komt. De mededeling van Starr was een steun in de rug voor de Republikeinen, een dag voor het Huis van Afgevaardigden over de instelling van een formeel impeachment-onderzoek zou stemmen.

In antwoord op een vraag die de commissie van Justitie van het Huis vorige week aan hem had voorgelegd, schrijft Starr dat hij “de mogelijkheid niet kan uitsluiten” dat hij het Huis van Afgevaardigden nieuwe informatie zal sturen over misdrijven die impeachment rechtvaardigen. Onder meer onderzoekt hij nog het geval van Kathleen Willey, een vrouw die zegt dat Clinton zich in het Witte Huis seksueel aan haar heeft opgedrongen.

Vandaag begint het Huis van Afgevaardigden het debat over de vraag of er een impeachment-onderzoek met komen tegen de president. De afgelopen dagen heeft Clinton ervan afgezien om zijn partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden openlijk onder druk te zetten om tegen het Republikeinse voorstel voor een impeachment-onderzoek te stemmen. In plaats daarvan zei hij gisteren dat ze bij de stemming over het voorstel hun beginselen en hun geweten moeten volgen.

Veel Democraten in het Huis worstelen hevig met hun rol in de behandeling van de affaire-Lewinsky. Minder dan een maand voor de tussentijdse verkiezingen, waarbij over alle zetels in het Huis van Afgevaardigden wordt gestemd, vrezen ze dat het schandaal hun fataal zal worden. Opiniepeilingen geven weliswaar aan dat een grote meerderheid van de Amerikanen nog altijd vindt dat Clinton zijn werk goed doet en niet afgezet moet worden, maar de naar schatting dertig procent die op 3 november naar de stembus gaat, is aanzienlijk conservatiever dan de bevolking als geheel.

De afgelopen dagen hebben veel Democraten getobd over de vraag hoe ze vandaag moeten stemmen. Een Democratisch voorstel voor een in tijd en reikwijdte beperkt impeachment-onderzoek heeft duidelijk de voorkeur van hun partijgenoot in het Witte Huis, maar zal sommige kiezers wellicht niet ver genoeg gaan. De Republikeinse resolutie voor een onderzoek van onbeperkte duur en reikwijdte, die al is aangenomen door de commissie voor Justitie, is weer moeilijk anders te zien dan als het afvallen van de eigen leider.

Sommige Democraten schatten dat 65 van de 206 Democraten uiteindelijk voor het Republikeinse voorstel zullen stemmen. Twijfelaars deden gisteren een beroep op Clinton om hen van het dilemma te verlossen door vrijwillig het Republikeinse voorstel te accepteren. Afgevaardigde Jim Moran van Virginia, zei: “De president zou de gelegenheid moeten aangrijpen voor een dramatisch gebaar, een echte leider waardig. Hij zou moeten zeggen: Dit probleem is niet jullie schuld, maar mijn schuld. Geen van jullie zou hier voor moeten opdraaien.” Moran waarschuwde dat als de Democraten massaal weigeren om voor het impeachment-onderzoek te stemmen, de verkiezingen een soort referendum over Clinton zullen worden. “En dan verliezen we.”

Maar Clinton lijkt niet van plan zijn verzet tegen het impeachment-onderzoek op te geven, ook al heeft hij op dringend verzoek van de Democratische leiders in het Huis beloofd om geen intensieve lobby-campagne te voeren om de Democratische Afgevaardigden onder druk te zetten om tegen het Republikeinse voorstel te stemmen. Toch spraken zowel de president zèlf, als zijn vrouw Hillary en vice-president Gore, gisteren met Congresleden om het aantal afvallers zo klein mogelijk te houden. “Een groot aantal Congesleden heeft me gebeld”, zo verdedigde Clinton zich gisteren. “Ik probeer ze allemaal terug te bellen.”

Niemand in Washington twijfelde eraan dat de Republikeinse meerderheid, gesteund door een aantal Democraten, in de stemming over het onderzoek haar zin zou krijgen. Maar hoe meer Democraten met de Republikeinen meestemmen, hoe pijnlijker het voor Clinton is. Sommige Democraten, zoals Gene Taylor uit Mississippi, hebben al gezegd dat ze niet alleen voor een onbeperkt impeachment-onderzoek zijn, maar er ook al van overtuigd zijn dat de president moet worden afgezet.

De Democratische senator Robert Byrd, een van de veteranen in de Senaat en een groot deskundige op het gebied van de grondwet, waarschuwde het Witte Huis gisteren in scherpe woorden om het Congres tijdens de impeachment-procedure met rust te laten. Hij reageerde op pogingen van het Witte Huis om 34 Democratische senatoren een brief te laten ondertekenen, waarin ze alvast zouden verklaren dat ze niet voor afzetting van Clinton zullen stemmen mocht het Huis voor impeachment stemmen. “Wij moeten wellicht als een jury oordelen. Laat deze jury met rust.” Als het tot impeachment komt, volgt een soort rechtszaak in de Senaat, waarna de senatoren als een jury moeten stemmen over afzetting.

    • Juurd Eijsvoogel