'Rabobank leent zich niet voor vijandige transacties'

De Rabobank speelt een cruciale rol als financier van WE International bij een eventueel concurrerend bod op KBB. Maandag verhoogde Vendex zijn bod met 22,50 gulden naar 167,50 per aandeel. Is de race gelopen?

ROTTERDAM, 8 OKT. Blijft de Rabobank haar cliënt WE International (Hij en Zij) steunen bij een bod op detailhandelsconcern KBB (Bijenkorf, Hema, Praxis), nu KBB zelf dat als een vijandige actie aanmerkt? KBB heeft zich maandag beschermd tegen andere overnames dan die door Vendex (V&D), die ruim twee miljard gulden wil betalen. Vijf vragen aan drs. D. baron van Slingelandt, lid van de Rabobank-hoofddirectie.

Welke gevolgen heeft het voor de positie van de Rabobank, dat KBB het geïndiceerde bod van WE International vijandig vindt? “WE is een zeer goede onderneming, ook zonder deze overname. Wij hebben afgesproken, en daar houden WE en wij ons aan, dat wij niet verder gaan als het een vijandig bod wordt.”

Waarom steunt de Rabobank geen vijandig bod? “De Rabobank zoekt het van oudsher in goed overleg voor de vooruitgang van de economische ontwikkeling. Overleg, openheid, democratie, daar is de Rabobank groot door geworden. Wij zien niets in Angelsaksische methoden. Als het niet in goed overleg kan, wordt de structuur daar niet beter van. Wij zijn een exponent van het poldermodel, dat hebben wij altijd uitgedragen. De Rabobank leent zich niet voor vijandige transacties. Mijn voorzitter (Wijffels, toekomstig SER-voorzitter; red.) heeft dat regelmatig in brede kaders uiteengezet.”

De Rabobank heeft zich zeker rekenschap gegeven van de mogelijkheid dat het bod van WE rap in de vijandige sfeer getrokken zou worden. Had u dit zien aankomen? “Wij hadden een aantal scenario's. Het eerste is om voor KBB, een eerste klas onderneming, een gesprekspartner te zijn en hen duidelijk te maken wat voor goede toekomst er zou zijn door samenwerking met WE, niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook het management, de werknemers, de toeleveranciers en niet in de laatste plaats voor de klanten. Zodat KBB zijn keuze kan maken. Een tweede scenario was een vijandig bod, maar dan zouden wij niet instappen. Om principiële redenen. Wij zijn ervan uitgegaan dat een verstandig bestuur zou praten. Elk bestuur mag natuurlijk reageren, zoals het wil, er is vrijheid van meningsuiting, maar ons de gelegenheid geven om onze plannen te ontvouwen is blijkbaar niet de optiek van KBB. Ik ben verbaasd over wat maandag is gebeurd, over de vehemente uitspraken. Verbaasd. Ik kan er verder niks mee.”

Heeft het KBB-bestuur gehandeld zoals een verstandig bestuur moet handelen? “Ik had mij kunnen voorstellen dat zij de plannen van WE naast die van Vendex hadden gelegd. Die mogelijkheid is er vandaag ook nog, in een niet-vijandige sfeer. En het is duidelijk dat je die bedrijfsplannen niet via de media bespreekt.”

Hoe zal de afloop zijn van de strijd om KBB? “Er zijn tenminste twee opties. Gelet op de uitspraken afgelopen maandag komen KBB en Vendex tot zaken op de geïndiceerde prijs. Ik kan mij ook voorstellen dat KBB, na de kritische noten die links en rechts zijn gekraakt, alsnog gesprekken voert met WE.”

Welke optie maakt de meest kans? “Dat is een vraag voor de voorzitter van de raad van commissarissen van KBB. Als hij achter zijn afwijzende woorden blijft staan heeft de eerste optie meer kans. Of dat ook de meest waardevolle is, weet ik niet.”

    • Menno Tamminga