Pedofielenregister

Nu de Tweede Kamer het met minister Korthals eens is geworden over het 'pedofielenregister' (NRC Handelsblad, 1 oktober), is het hek van de dam. De onderwijsbonden zijn fel tegen dit register. Zij stellen voor het reeds bestaande middel van de verklaring van goed gedrag beter toe te passen. Zij zien het register als een buiten ons juridisch systeem staand, democratisch moeilijk te controleren middel. Waarom vindt de Tweede Kamer hun mening niet van belang? Het is de zoveelste minachting van onderwijzers.

Ik ben het met de bonden eens. Momenteel doet de politiek de toezegging dat in het register uitsluitend veroordeelde pedofielen worden opgenomen. Maar ik voorspel dat over een paar jaar een man die iets te lang naar een mooie of lieve jongen lijkt, óók in dit register zal worden opgenomen. Het doet denken aan het McCarthy-tijdperk, waaraan uiteindelijk wel een eind kwam, maar pas nadat tienduizenden onschuldige mensen moreel en financieel waren geruïneerd. Juist omdat het allemaal zo geleidelijk gaat, is het zo gevaarlijk.

    • T.E.M. Venzelaar