Neurologie

Het artikel 'Beroerde partners en kinderen' (NRC Handelsblad, 1 oktober) heeft mij aangesproken, en gekwetst. Enerzijds wijst zij terecht op de beperkte middelen in de zorg, waar ook CVA-patiënten, hun partners en familieleden onder lijden. Anderzijds geeft zij haar oordeel over de inhoud van deze zorg.

Zonder argumenten schetst zij het beeld dat de Nederlandse neuroloog behandelingsmethoden niet kent, dan wel deze de patiënt onthoudt, zodat de patiënt in een rolstoel belandt of wegkwijnt in een ziekenhuisbed.

Het vrijblijvend publiekelijk te kijk zetten en beledigen van medisch specialisten blijft kennelijk in zwang.

    • J.P. de Ruiter