Lawaainorm ongewijzigd; Geen schade kabinet debat over Schiphol

DEN HAAG, 8 OKT. Het kabinet, en met name de ministers Netelenbos en Jorritsma, is het Kamerdebat over de geluidshinder rondom Schiphol gisteren zonder kleerscheuren doorgekomen.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) liet de Kamer weten vast te zullen houden aan een maximum van 12.000 ernstig gehinderde woningen rond de luchthaven, ook al staat dat aantal niet in het akkoord dat deze zomer met de gehele luchtvaartsector werd gesloten.

Met die verzekering van de minister was de angel uit het debat. Beschuldigingen dat de vorige minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, dubbel spel had gespeeld dan wel de Kamer op het verkeerde been had gezet door in een brief aan de Kamer wel te refereren aan dat aantal woningen en in een tegelijk verstuurde brief aan Schiphol niet, verloren geleidelijk aan hun politieke lading. Netelenbos erkende dat enkele brieven aanleiding hadden kunnen geven tot onduidelijkheid. “Ik vind de brieven vaak niet de hoofdprijs krijgen voor communicatief schrijven.” Zij beloofde op dit punt verbetering.

Op één punt slaagde Netelenbos er niet in de onvrede van de Kamer weg te nemen over de communicatie inzake het Schipholdossier. Dit betrof de toezending van het op 4 juni gesloten akkoord tussen het ministerie en de luchtvaartsector (Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen) aan de Kamer. Dat gebeurde pas half juli, midden in de zomervakantie. Bovendien werd in de bgeleidende brief niet gemeld dat de bewuste 12.000 woningen niet in de tekst van het akkoord voorkwamen. Daarbij kwam nog dat de begeleidende brief wel naar het huisadres van de Kamerleden was gezonden, maar de tekst van het akkoord niet. Die lag alleen op het Binnenhof. Netelenbos' partijgenoot Van Gijzel zei aan het eind van het debat daar “een nare smaak” aan over te houden.

De minister maakte van de gelegenheid gebruik om haar ongenoegen te uiten over de terminologie die het Schipholdebat domineert. Volgens haar maakt al het jargon de zaak ondoorgrondelijk. Ze kondigde aan te gaan werken aan een herziening van het begrippenkader. Zo wil ze af van begrippen als geluidszone en geluidscontour, en uitsluitend nog werken met het aantal woningen dat feitelijk een bepaalde geluidsoverlast heeft. Dat vergt een herziening van de planologische kernbeslissing, het door het vorige kabinet genomen besluit over de uitbreiding van Schiphol.

De luchthaven heeft aangekondingd met onmiddellijke ingang de Buitenveldertbaan voor de rest van het jaar te sluiten voor nachtvluchten in westelijke richting. Aanleiding daarvoor is dat de normen voor nachtelijk geluid in de maand september zijn overschreden.