Congres Megawati start vreedzaam

SANUR, 8 OKT. Tienduizenden aanhangers van de Indonesische oppositieleidster Megawati Soekarnoputri hebben vanochtend op het eiland Bali de openingsceremonie bijgewoond van het vijfde partijcongres van de Democratische Partij van Indonesië (PDI). De bijeenkomst die plaatshad in de open lucht, geldt als de opening van Megawati's campagne voor de presidentsverkiezingen die eind volgend jaar zullen worden gehouden in Indonesië.

Ondanks de vrees van autoriteiten in Jakarta dat het congres ongeregeldheden zou kunnen uitlokken, is alles tot nu toe zonder geweld verlopen. Duizenden jonge Megawati-aanhangers hebben tot diep in de afgelopen nacht op knetterende motorfietsen en vrachtwagens in stoeten rondgereden. Vanochtend kwamen zij ondanks de brandende zon in nog grotere aantallen naar een voetbalveld bij de badplaats Sanur, waar ook het congres zelf plaatsheeft. De menigte had daarvoor vaak uren gelopen over wegen die voor alle gemotoriseerd verkeer waren afgesloten door de politie. Behalve de vele Megawati-aanhangers en de 1050 congresafgevaardigden woonden ook ruim twintig buitenlandse vertegenwoordigers, onder andere uit de Verenigde Staten, China, Japan, Zuid-Afrika en Nederland, de openingsplechtigheid bij.

De menigte was uitgedost in het partijrood van de PDI. Op vaandels en vaak metersgrote spandoeken en vlaggen waren teksten te lezen als: “Megawati de nieuwe president van Indonesië” en “Megawati president in het jaar 1999”. De leidsvrouw van de PDI zelf was gezeten tussen de politiechef van Bali en de gouverneur van het eiland.

In haar toespraak, die ruim een uur duurde, beloofde Megawati de vestiging van een rechtsstaat als de PDI aan de macht komt. Het hele nieuwe programma van de “strijdende” PDI - zoals Megawati's factie zich noemt ter onderscheiding van een regeringsgetrouw deel van de partij - passeerde de revue: het aanpakken van economische crisis door het uitbannen van corruptie, verbetering van het onderwijssysteem, meer aandacht voor de boeren van Indonesië die het zwaarst zijn getroffen door de crisis en de droogte die Indonesië het afgelopen jaar geteisterd heeft. De inflatie in Indonesië is de afgelopen maanden opgelopen tot 80 procent, er zijn voedseltekorten en miljoenen kinderen kunnen niet meer naar school omdat de vaak werkloze ouders het schoolgeld niet langer kunnen betalen. Megawati noemde president Habibie noch diens voorganger Soeharto bij naam, maar ze bekritiseerde de overheidscorruptie die dertig jaar “als een schimmel heeft voortgewoekerd en Indonesië aan de rand van de afgrond heeft gebracht”. “Het is tijd dat deze schimmel wordt uitgeroeid,” aldus Megawati. Toen zij verklaarde als “demissionair voorzitter” een ieder geluk te wensen die de komende dagen wordt verkozen tot nieuwe partijvoorzitter, scandeerde het publiek dat er geen andere voorzitter is dan zij.

De regering Habibie heeft pas op het laatste moment een vergunning afgegeven voor de PDI-bijeenkomst in Bali. De autoriteiten weigeren formeel de PDI-afdeling Megawati te erkennen. Dit zou verwarring in de hand werken omdat er al een PDI is: de regeringsgetrouwe factie die vorige maand onder auspiciën van de regering haar congres hield in Palu, Midden-Sulawesi.

    • Frank Vermeulen