Brugtunnel voor nieuw dorp Rutten aan Zee

LEEUWARDEN, 8 OKT. De provincies Friesland en Flevoland willen aan de IJsselmeerkust een nieuw dorp bouwen: Rutten aan Zee. Het zal via een nieuw aan te leggen tunnel, die overgaat in een brug, verbonden worden met de Friese zuidwesthoek. De plannen staan in een 'Ontwikkelingsvisie Grensgebied Lemsterland Noordoostpolder' die deze week werd gepresenteerd. Het watersportdorp, waar binnen twintig jaar 1.500 woningen moeten verrijzen, geeft de Noordoostpolder ruimte voor waterrecreatie en wonen.

De brugtunnelverbinding, deels over en deels onder het IJsselmeer, zal ongeveer een kilometer lang worden en zal naar verwachting de Friese zuidwesthoek beter ontsluiten. Burgemeester J. Bosma van Lemsterland spreekt al van “een brug die de poort naar Friesland” zal zijn. De plannen zijn in opdracht van beide provincies ontwikkeld door de Grontmij. Er is gekozen voor een brug-tunnelcombinatie, omdat die de recreatie- en beroepsvaart in de Lemster baai van elkaar zal scheiden, zodat die niet in elkaars vaarwater zitten in de druk bevaren baai. De watersporters varen over de tunnel, de beroepsscheepvaart vaart onder de brug door. De brugtunnelcombinatie vormt een goed alternatief voor de provinciale weg Lemmer-Balk waar vooral in de zomermaanden lange wachttijden bestaan, vanwege openstaande bruggen. Ook kan vrachtverkeer van en uit Lemmer twee vooral in de zomermaanden vaak openstaande bruggen mijden. De plannen kosten in totaal een miljard gulden. De bouw van de brugtunnel komt op tweehonderd miljoen gulden. De kosten voor Rutten aan Zee worden geschat op 126 miljoen gulden. De gemeenteraden van Lemsterland, Noordoostpolder en Provinciale Staten van Flevoland en Friesland moeten zich nog over de gepresenteerde plannen uitspreken.