Bij stemming parlement; Prodi krijgt steun deel communisten

ROME, 8 OKT. Nadat een aantal communistische Kamerleden heeft toegezegd de Italiaanse premier Romano Prodi niet te zullen laten vallen, zijn diens kansen om de vertrouwensstemming morgen te overleven, sterk gestegen.

Na de repliek vanmorgen van Prodi op de toespraken gisteren in de Kamer van Afgevaardigden, zei de communistische fractieleider Oliviero Diliberto dat hij daar voldoende positieve elementen in aantrof om vóór het centrum-linkse kabinet te stemmen.

Het politiek comité van Communistische Heroprichting (PRC) heeft besloten tot een breuk met het kabinet, maar 21 van de 34 Kamerleden van de partij zijn het daar niet mee eens.

Gistermiddag organiseerden zij een demonstratieve bijeenkomst in Rome om met aanhangers te overleggen.

“De PRC in haar huidige vorm staat ons niet toe de belangen te verdedigen die wij willen verdedigen”, zei Armando Cossutta. Hij is maandag afgetreden als voorzitter van de partij en voert het protest tegen partijleider Fausto Bertinotti aan.

“Het is geen daad van moed om nu de regering in de steek te laten,” zei Cossutta in een uithaal naar Bertinotti. “Het zou betekenen dat wij onze verantwoordelijkheid om de belangen van de zwaksten in de samenleving te verdedigen, uit handen geven.”

De dissidente communisten overwegen zondag een nieuwe partij op te richten, al koesteren zij een kleine hoop dat Bertinotti nog terugkomt op zijn schreden.

Prodi gaf hen vanmorgen wat argumenten voor hun stelling dat de communisten effectiever zijn als volwaardige partner van het kabinet, dan als tegenstander ervan.

Prodi beloofde dat er haast zal worden gemaakt met de vorig jaar beloofde wet voor een 35-urige werkweek. Hij zei dat hij de begroting opnieuw tegen het licht wil houden om te zien of er ruimte is voor meer sociaal beleid, maar dat alles wel binnen het “kader van de internationale verplichtingen” om door te gaan met het saneren van de overheidsfinanciën - een verwijzing naar de Economische en Monetaire Unie.

Bovendien speelde hij in op het verzet onder de communisten tegen militaire interventies door de NAVO, door te zeggen dat er nog ruimte is om te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor de crisis in Kosovo. “De tijd voor een militaire interventie is nog niet rijp”, zei Prodi.

De partijen in Prodi's Olijfcoalitie hebben 293 zetels in de Kamer van Afgevaardigden. Binnen de communistische fractie hebben 21 Kamerleden gezegd dat zij het kabinet zullen steunen. Prodi heeft maximaal 315 stemmen nodig om de vertrouwensstemming te winnen.

Als Kamerleden van de oppositie wegblijven kan het aantal stemmen onder de noodzakelijke meerderheid terechtkomen. Verwacht wordt dat Prodi ook wat steun zal oppikken bij kleine centrumpartijen.