Bestrijding rampen krijgt meer geld

DEN HAAG, 8 OKT. De Tweede Kamer wil meer geld uittrekken voor de brandweer en de rampenbestrijding. Dit bleek gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.

Staatssecretaris De Vries wil 11 miljoen gulden extra geven, bovenop de 16 miljoen voor brandweer en rampenbestrijding die in de begroting voor dit jaar staat. Maar de Kamer vindt dit onvoldoende. Eerder dit jaar oordeelde een commissie dat de brandweer 110 miljoen gulden extra moet hebben en de ambulancediensten nog eens 35 miljoen gulden (totaal 145 miljoen).

Deze aanbeveling werd door de toenmalige minister Dijkstal en de Tweede Kamer onderschreven, maar in het regeerakkoord zijn PvdA, VVD en D66 vervolgens vergeten een passage over de brandweer en de rampenbestrijding op te nemen. “Een weeffout”, zei het Tweede Kamerlid Te Veldhuis (VVD) gisteren. “Kennelijk had dit onderwerp niet de hoogste prioriteit”, aldus zijn collega De Cloe (PvdA).

De Vries zei te hopen in de voorjaarsnota van 1999 extra geld voor brandweer en rampenbestrijding te kunnen uittrekken. Hij wees er wel op dat ook gemeenten zullen moeten meebetalen. Het college van regionale brandweren acht het bedrag van 11 miljoen gulden voor 1999 volstrekt onvoldoende.