Banenplan verdeelt SPD en Groenen; 'Alliantie voor Werk'

BONN, 8 OKT. Binnen de SPD en de Groenen is een hevige strijd ontbrand over het terugdraaien van bepaalde hervormingen die de regering-Kohl heeft doorgevoerd. Deze hervormingen kunnen een belangrijk struikelblok vormen om een zogenaamde 'Alliantie voor Werk' tot stand te brengen.

SPD en Groenen zijn het er gisteren in principe wèl over eens geworden, dat een 'Alliantie voor Werk' het belangrijkste instrument is van een nieuwe regering om de werkloosheid te bestrijden. Dat hebben toekomstig bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) en Joschka Fischer, fractieleider van de Groenen, in Bonn meegedeeld na een tweede ronde van coalitiebesprekingen. Aan deze gesprekken namen ook de toekomstige minister van Werkgelegenheid deel, de vakbondsman Walter Riester (vice-voorzitter van IG Metall), en de computerondernemer Jost Stollmann, die genoemd wordt als minister van Economische Zaken of Technologie.

Ook hebben SPD en Groenen zich uitgesproken over een ecologische belastinghervorming, maar noch Schröder noch Fischer wilde op concrete details ingaan, zoals de omstreden verhoging van de benzineprijs. Hierover wordt nog onderhandeld.

In ieder geval wil de toekomstige regering van SPD en Groenen een 'Alliantie voor Werk' naar Nederlandse voorbeeld tot stand zien te brengen om de nog altijd hoge werkloosheid van ruim 4 miljoen te bestrijden. In 1982 werd in Nederland het zogenoemde 'Akkoord van Wassenaar' gerealiseerd waarbij overheid, werkgevers en werknemers overeenkwamen de lonen te matigen in ruil voor werkgelegenheidsafspraken. Dit akkoord luidde een periode in van vele jaren van loonmatiging, in sommige gevallen was er geen enkele groei van de salarissen.

De werkgeversorganisaties in Duitsland hebben inmiddels verklaard bereid te zijn met een nieuwe regering-Schröder en de vakbonden te praten. Maar werkgeverspresident Dieter Hundt waarschuwde gisteren opnieuw voor het ongedaan maken van de voorzichtige hervormingen, die de regering-Kohl heeft doorgevoerd om de rigide arbeidsmarkt te versoepelen. De belangrijkste hervormingen zijn de vermindering van de ziekte-uitkering van 100 naar 80 procent, versoepeling van het ontslagrecht, verlaging van de pensioenen en het toestaan van arbeidscontracten voor beperkte duur zodat tijdelijk werk wordt bevorderd.

Schröder wilde gisteren nog geen uitlatingen doen over het terugdraaien van hervormingen. Maar intussen is bij prominente SPD-politici en Groenen, die de coalitiebesprekingen voeren onenigheid ontstaan over het terugdraaien van een deel van de hervormingen zoals de pensioenhervorming. SPD-voorzitter Oskar Lafontaine wil alle hervormingen ongedaan maken. Bodo Hombach, de belangrijkste adviseur van Schröder en toekomstige chef van de bondskanselarij, pleit voor een lager basispensioen en verruiming van de spaarmogelijkheden voor particulieren.

    • Michèle de Waard