Asielzoekers gaan naar legertenten

DEN HAAG, 8 OKT. Nieuwe asielzoekers worden opgevangen in legertenten, nadat zij op een wachtlijst zijn geplaatst. Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft dit gisteren besloten. De bewindsman komt zo tegemoet aan kritiek van een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder zijn eigen partij, de PvdA.

De legertenten, die waarschijnlijk in de buurt van de aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen worden opgezet, zullen volgens Cohen “zeer sober” zijn ingericht. Gisteren is in Leiden ook een voorlopig onderkomen opgericht.

Nieuw aangekomen asielzoekers zullen enige weken in een soort slaapzalen verblijven, waarna ze doorkunnen naar het aanmeldcentrum. Daar kijkt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) of de asielzoekers kans maken op een verblijfsvergunning. Zo ja, dan krijgen ze onderdak in een opvangcentrum.

De Tweede Kamer is tevreden over de aanpassing van Cohens plannen. Een meerderheid keerde zich tegen het onthouden van opvang aan asielzoekers op de wachtlijsten, waartoe het kabinet vorige week besloot. Zij vreesden onder meer dat deze mensen in de illegaliteit zouden duiken. Alleen de VVD voelde voor het plan van Cohen.“Opvang in tenten haalt de angel uit het plan”, aldus het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA). Zijn collega Dittrich (D66) is blij met het bieden van onderdak. “Het maakt niet uit waar, als er maar onderdak is.” Ook de VVD legt zich bij de aanpassing van de plannen neer. Het CDA blijft de wachtlijsten onacceptabel vinden. De legertenten ondervangen weliswaar het illegaliteitsprobleem, maar zorgen er wel voor dat je die mensen toch moet registreren, denkt CDA'er Verhagen.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag de aanvragen van nieuwe asielzoekers in Nederland niet direct in behandeling te nemen. De opvang is overvol en de IND kan het werk niet aan, aldus premier Kok. Het kabinet bereikte echter geen overeenstemming over de vraag of mensen op de wachtlijsten aan hun lot moesten worden overgelaten.

Cohen benadrukte gisteren dat de tenten zeer sober zullen worden ingericht, anders dan het tentenkamp dat deze week in Leiden wordt opgezet. In Leiden verblijven asielzoekers, wier aanvraag om toelating al wel in behandeling is genomen.