'Alcoholisme neemt onder onderen toe'

ROTTERDAM, 8 OKT. Alcoholisme onder ouderen neemt toe. Dat constateert de Brijder Stichting, een instelling voor verslavingszorg in Noord Holland. Familieleden melden steeds vaker alcoholverslaafde bejaarden aan.

Ook landelijk stijgt het aantal aanmeldingen van alcoholverslaafde ouderen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Het totaal aantal aanmeldingen van mensen met een alcoholprobleem in de ambulante zorg nam toe van 10.430 in 1988 tot 11.306 in 1997, een stijging van 8,4 procent. Onder 60-plussers bedroeg de stijging 16,7 procent, van 460 aanmeldingen in 1988 tot 537 in 1997. Overigens is niet duidelijk of het aantal alcoholisten toeneemt, of dat de stijging komt doordat de zorgverlening alerter is geworden op het verschijnsel.

N. Dekker van de Brijder Stichting spreekt van “veel verborgen problematiek”. Bij ouderen zou een alcoholprobleem niet snel opvallen. De hoeveelheden die ze drinken zijn niet zo groot; hun lichaam kan de alcohol echter steeds minder goed verdragen.

Bovendien is het niet vreemd als een bejaarde begint te trillen, moeilijk gaat lopen of vergeetachtig wordt. “De mensen denken: moeder zal toch niet dementeren? Dat zou dan de drank kunnen zijn.”

“Het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking is toegenomen, en op een gegeven moment worden dat dan ook bejaarden. Drinkers blijven langer in leven dan vroeger.” Daarnaast zijn de ouderen eenzamer, door het toegenomen aantal echtscheidingen en doordat de gezinnen kleiner zijn. “In een gezin van tien kinderen zijn er altijd wel een of twee die zich met je bezighouden. En oude mensen zitten toch al in een periode van hun leven dat ze veel verliezen. Mensen in hun omgeving sterven en zelf zijn ze tot steeds minder in staat.”

Ouderen drinken vaak om hun gevoelens van rouw en eenzaamheid te dempen, meent Dekker. De alcohol werkt als een medicijn. “Ouderen krijgen ook wel het advies van de huisarts om een borreltje te drinken voor het slapen gaan. Dat is niet erg, als hij er maar bij zegt dat het bij een of twee moet blijven. Het lichaam went er ook aan, dus op een gegeven moment heb je drie of vier borrels nodig. Maar het zijn toch vaak korte gesprekken bij de huisarts.”