Verzekeraars van kartel beschuldigd

ROTTERDAM, 7 OKT. Met het gezamenlijk uitsluiten van het millenniumrisico door de Nederlandse verzekeraars vormt de verzekeringsbranche een ongeoorloofd kartel.

Dat stelt mr. L. Korsten van het advocatenkantoor Schut & Grosheide, die hierover een klacht heeft ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). “In de praktijk hanteren de verzekeraars gelijke voorwaarden met betrekking tot het millenniumprobleem, waardoor de concurrentie op dit vlak wordt uitgeschakeld”, zo lichtte de advocaat vanochtend toe.

Korsten dient zijn protest in als curator van de Nederlandse vestiging van de voormalige BCCI-bank, die in 1991 failliet ging. “Deze relatie met BCCI is niet zo relevant omdat iedereen een klacht bij de NMa kan indienen. Als curator ben ik echter wel belanghebbende omdat de bank nog verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen heeft lopen.”

In juli maakte het Verbond van Verzekeraars bekend dat bedrijven in een aantal gevallen niet op een uitkering van hun verzekeraars hoeven te rekenen wanneer er schade optreedt door het zogeheten millenniumprobleem. De zakelijke relatie is alleen verzekerd wanneer hij kan aantonen dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om alle schade te voorkomen. De uitsluitingen gelden niet voor particuliere verzekerden.

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars stelt dat de branchevereniging in een vroeg stadium naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit is gestapt om over de collectieve aanpak van het millenniumprobleem te praten. “Later dit jaar zullen we een officieel ontheffingsverzoek bij de NMa indienen”, stelt hij. Eerst moet volgens hem nog duidelijk worden hoeveel verzekeraars willen bijdragen aan een noodfonds, dat in totaal 1 miljard gulden moet bevatten. “Als Verbond kunnen we onze leden slechts adviseren.”

Verzekeraars vrezen dat het millenniumprobleem hun financiële krachten te boven gaat. Computers dreigen tijdens de eeuwwisseling op grote schaal hun activiteiten te staken omdat het nieuwe jaartal (voor menig computer 00 in plaats van 2000) niet begrepen wordt. Door bijvoorbeeld het uitvallen van de energietoevoer zou grote schade kunnen ontstaan.