Van Dijke veroordeeld voor beledigen homo's

DEN HAAG, 7 OKT. Het Tweede Kamerlid Van Dijke heeft zich volgens de Haagse rechtbank schuldig gemaakt aan het beledigen van homoseksuelen. De fractieleider van de orthodox christelijke partij RPF moet conform de eis een boete van 300 gulden betalen.

De rechtbank in Den Haag heeft dit gisteren bepaald in een strafzaak, die was aangespannen naar aanleiding van uitlatingen in het weekblad Nieuwe Revu in 1996. Daarin vergeleek Van Dijke de homoseksuele praktijk met het plegen van fraude, omdat beide zaken in zijn ogen een overtreding van de bijbelse geboden zijn.

Van Dijke reageerde gistermiddag “diep teleurgesteld” op de uitspraak en herhaalde in een op een persconferentie voorgelezen verklaring niemand te hebben willen kwetsen. Voor het einde van de week beslist Van Dijke of hij in hoger beroep gaat. Van Dijke was zichtbaar geëmotioneerd en wilde om die reden geen vragen beantwoorden.

De stichting Azimut, die de belangen van homoseksuelen behartigt, is blij met het vonnis. “Het is symbolisch van grote waarde dat vastgesteld is dat een eeuwenoud boek niet verheven is boven democratisch tot stand gekomen wetten”, zei een woordvoerder. Azimut, die zich heeft ingespannen om Van Dijke voor de rechter te krijgen, kreeg niet de gevraagde 1.000 gulden voor immateriële schade - alleen 157,84 gulden voor kopieer- en telefoonkosten.

De rechtbank vindt de opmerkingen van Van Dijke “geheel overbodig en onnodig grievend”.

Van Dijke meent dat de uitspraak “raakt aan de geloofsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Nederland”. Hoger beroep lijkt in zijn ogen “onontkoombaar”.