Prodi probeert kabinet te redden

ROME, 7 OKT. In een vertwijfelde poging zijn centrum-linkse kabinet te redden heeft de Italiaanse premier Romano Prodi de communisten opgeroepen hun steun niet in te trekken, om te kunnen doorgaan met sociale hervormingen en rechts niet weer aan de macht te brengen.

Bij de opening van het parlementsdebat dat moet leiden tot een vertrouwensstemming, omschreef Prodi de begroting voor 1999, die wordt afgewezen door de communisten, als “na veel jaren de eerste begroting die zich niet beperkt tot sanering van de overheidsfinanciën”.

Na de bezuinigingen die nodig waren om te kunnen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie, is er ruimte voor “een nieuwe fase” met meer aandacht voor werkgelegenheid en bescherming van de sociaal zwakken, zei Prodi.

De communistische fractievoorzitter Oliviero Diliberto illustreerde in zijn antwoord de verdeeldheid die zijn partij verscheurt. Hij wees erop dat een meerderheid van de fractie tegen een breuk is, ook al omdat ieder ander kabinet een verschuiving naar rechts zou betekenen.

Maar het politiek comité heeft tot een breuk besloten, en daar moeten we ons aan houden, zei Diliberto. “Wij voelen ons gebonden door het mandaat van de partij”, zo sloot hij zijn toespraak af. “Daarom trekt Communistische Heroprichting haar vertrouwen voor de zittende regering in, maar als communist geef ik het niet op, geven wij het niet op te blijven vechten om een traumatische scheuring bij links te voorkomen.”

Prodi's toekomst zal ervan afhangen hoe de dissidenten binnen de partij inhoud geven aan die laatste toevoeging. “Ik ben een communist, opgevoed in partijdiscipline, maar ik ben ook een lid van het parlement van de republiek, en ik weet dat het mijn taak is verantwoording af te leggen aan de mensen”, zei Armando Cossutta, die het verzet tegen partijleider Fausto Bertinotti aanvoert.

Prodi gokt erop dat er onder de 34 communistische fractieleden voldoende dissidenten zijn om hem een meerderheid onder de 629 stemgerechtigde Kamerleden te geven. Verwacht wordt dat hij morgen antwoordt in het debat en dat vrijdag een vertrouwensstemming wordt gehouden.

Volgens de rechtse oppositie is een meerderheid van dissidente communisten voor Prodi “geen werkbare basis om te kunnen blijven regeren”.