Persstemmen

Kosovo

THE INDEPENDENT

De tijd van aarzelen is voorbij. Het gaat nu niet alleen om het indammen van een crisis op de Balkan, of de bescherming van burgers die naar Albanië proberen te vluchten. De geloofwaardigheid van de VN, de NAVO, en van de internationale gemeenschap om op zijn minst een halve vrede in de wereld tot stand te brengen, staat op het spel.

De NAVO moet nu in actie komen, als we nog ìets van ons prestige willen redden.

Natuurlijk waren er goede redenen om tot op heden niet militair in te grijpen. Dergelijke redenen zijn er altijd. Maar nu moet alle twijfel terzijde worden geschoven.

Eén aanleiding voor ingrijpen is dat de internationale gemeenschap zich nu keert tegen president Slobodan Milosevic van het voormalige Joegoslavië, een opportunist zonder gewetenswroeging. Zijn gehele carrière profiteert hij al van de zwaktes van zijn tegenstander, totdat hij fysiek wordt tegengehouden. [...] Een tweede reden voor ingrijpen is dat het machtsevenwicht op de grond is verschoven ten gunste van de Servische troepen en in het nadeel is van de Kosovo Bevrijdingsleger. Er is geen enkele grond om te vrezen dat een interventie tot een overwinning van dat Kosovo Bevrijdingsleger zal leiden en de oorlog overslaat naar de gehele regio.

[...] Het dreigen met herhaaldelijke luchtaanvallen kan net zo lang doorgaan tot Milosevic weer aan de onderhandelingstafel zit.

De Russen zullen zich ertegen verzetten. De Zuid-Europeanen zullen er onderuit proberen te komen. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, zal proberen de verantwoordelijk op iemand anders af te schuiven. Het zij zo. [...] Deze krant heeft nooit lichtvaardig aangedrongen op het gebruik van geweld. Maar in het belang van het geweten en de geloofwaardigheid roepen we de NAVO op om zijn raketten nu te lanceren, omdat we anders met onze eigen schande blijven zitten.

FRANKFURTHER ALLGEMEINE

De onverhulde Amerikaanse en Duitse wrevel over het nietsdoen van het Westen is toegenomen en krijgt bijval van de Westerse publieke opinie, vooral nu de Serviërs zelfs na de overwinning van hun troepen doorgaan met moorden en verminken.

Een interventie [...] lijkt een eind te kunnen maken aan de Servische terreur op het Mussenveld. Dat zou de voorlopige doelstelling moeten zijn. [...] De waarde van een militair ingrijpen in Kosovo hangt echter af van het uiteindelijke doel. Een optreden tegen de Servische terreur alleen is slechts een oplossing voor de korte termijn. Voor de toekomst lost het niets op.

Een interventie zou de Albanezen eerder voor een langere tijd aan de heerschappij van de Serviërs moeten onttrekken. Het is daartoe echter niet noodzakelijk dat het Mussenveld van Servië wordt afgescheiden.

Nodig is een door militairen ondersteunde internationale bestuursmacht, die niets aan de grenzen verandert. Over de staatsrechtelijke toekomst van Kosovo kan de internationale gemeenschap dan later een beslissing nemen.