OM eist verbod van CP'86

AMSTERDAM, 7 OKT. Het openbaar ministerie heeft vandaag voor de rechtbank van Amsterdam geëist dat de Nationale Volkspartij/CP '86 verboden wordt verklaard en ontbonden. De werkzaamheden van de extreem-rechtse partij zijn volgens het OM in strijd met de openbare orde.

CP '86 zal volgens officier van justitie A.J. Molbroek structureel “rechts-extremistische, discriminerende, racistische en opruiende” activiteiten blijven ontplooien. Omdat het een civiele zaak betreft waren de bestuursleden van CP '86 niet verplicht te verschijnen. Dat gebeurde dan ook niet. Er was ook geen advocaat namens de partij aanwezig.

Het OM diende de vordering in op verzoek van de vorige minister van justitie, W. Sorgdrager. Vijf bestuursleden van de partij waren eerder veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, leidinggeven aan openlijke discriminatie en aanzetten tot rassenhaat. De Hoge Raad bekrachtigde dit vonnis in essentie in 1997.

Als CP '86 wordt verboden, is het de derde keer deze eeuw dat dit met een politieke partij gebeurt. In 1953 werd de NESB verboden, die als voortzetting werd gezien van de NSB. In 1978 kreeg de Nederlandse Volksunie van Joop Glimmerveen een verbod opgelegd.

Molbroek betoogde dat uiterste terughoudendheid betracht moet worden bij het verbieden van een politieke organisatie. Maar in dit geval is het duidelijk dat CP '86 als dekmantel fungeert voor een criminele organisatie en voor haar maatschappelijk ontwrichtende activiteiten. Ze haalde hierbij een reeks van gepleegde mishandelingen van allochtonen, beledigingen en bedreigingen aan.

CP '86 is inmiddels op “sterven na dood”, zoals de officier van justitie het zei. Toch is het volgens haar van belang dat de rechtbank de partij verbiedt, omdat bij rechtsextremisme sprake is van golfbewegingen. Zeker nu een economische crisis op komst lijkt, zo betoogde Molbroek, en de tolerantie jegens buitenlanders afneemt, moet niet uitgesloten worden dat de partij haar werk weer uitbreidt. Een veroordeling kan voor justitie bovendien van belang zijn als suborganisaties of nieuw opgerichte partijen - die mogelijk dan een feitelijke voortzetting van CP '86 zijn - wil aanpakken.

Van groot belang in deze zaak is hoe de rechtbank aankijkt tegen het feit dat sinds 1986 steeds nieuwe partijen zijn opgericht. In 1992 werd de naam van CP '86 gewijzigd in CP '86/Eigen Volk Eerst, in 1995 in NVP/CP '86. Volgens Molbroek is echter steeds sprake geweest van voortzettingen van dezelfde partij.