Mogelijkheid huursubsidie wordt ruimer

DEN HAAG, 7 OKT. Huurders die meer dan 1.085 gulden huur per maand betalen kunnen onder een aantal voorwaarden toch huursubsidie krijgen. Op 1 juli was de huurgrens op dat bedrag bevroren. Huurders die meer betaalden raakten, in een periode van twee jaar, geleidelijk aan hun huursubsidie kwijt. Hiertegen protesteerden deze zomer enkele honderden bewoners.

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) heeft nu besloten de maximale huurgrens met de inflatie te laten meegroeien. De maatregel maakt deel uit van het convenant dat hij vandaag met de verhuurders heeft getekend. Daarin verplichten de verhuurders zich de periodieke huurverhoging 'zoveel mogelijk' te beperken tot het inflatiepercentage. Als ze de huur met een hoger bedrag verhogen, moeten ze het verschil aan het ministerie van Volkshuisvesting betalen, zo is afgesproken. Op die manier verwacht Remkes huren voor bewoners met huursubsidie te kunenn matigen. De afspraken gelden voor een periode van twee jaar. Remkes heeft ook besloten om huurders die op 1 juli 'uit de huursubsidie zijn gegroeid' met terugwerkende kracht het volledige bedrag uit te keren.