Denen legaliseren prostitutie

KOPENHAGEN, 7 OKT. De Deense regering bereidt een wet voor die prostitutie moet legaliseren.

De wet is bedoeld om prostitutie uit de criminele sfeer te halen, omdat het volgens de regering vooral een sociaal probleem is. Het souteneurschap blijft wel verboden en ook zal prostitutie verboden blijven voor jongeren onder de 18 jaar. Een meerderheid van de Deense parlementariërs heeft al laten weten de nieuwe wet te zullen steunen. In Zweden is juist besloten prostitutie harder aan te pakken door het strafbaar stellen van iedere poging om seksuele diensten te kopen. (AP)