CDA'er voorzitter enquêtecommissie

DEN HAAG, 7 OKT. CDA-Kamerlid Th.A.M. (Theo) Meijer gaat de parlementaire enquête leiden die de Tweede Kamer instelt naar het neerstorten van de El Al-Boeing in de Bijlmermeer in 1992. Meijer leidde al de werkgroep uit de Kamer die onderzoek deed naar de noodzaak van een parlementair onderzoek in dezen. Inmiddels is de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van oordeel dat het onderzoek van meet af de vorm van een enquête moet krijgen, waarbij getuigen onder ede kunnen worden gehoord.