'Biologische teelt fiscaal bevoordelen'

DEN HAAG, 7 OKT. Regeringsfractie PvdA en oppositiepartij CDA willen dat D66-minister Apotheker (Landbouw) het voor boeren fiscaal aantrekkelijk maakt om over te stappen op biologische teelt. De Tweede-Kamerleden Waalkens (PvdA) en Van Ardenne (CDA) hielden gisteren dit pleidooi tijdens het debat over de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Volgens Van Ardenne zijn er nog te veel financiële belemmeringen voor boeren die biologisch willen produceren. Waalkens riep in herinnering dat de Kamer al eerder een lans heeft gebroken voor fiscale stimulansen. “We zijn er het met z'n allen over eens, waarom nu niet doorpakken”, zo vroeg de PvdA'er aan Apotheker, die morgen de Kamer antwoordt. In de vorige kabinetsperiode waren alle partijen in de Kamer voor zo'n fiscale stimulans omdat biologische landbouw het milieu minder aantast dan gewone landbouw.

Tijdens het debat pleitten PvdA, VVD en D66 voor een inventarisatie hoeveel varkensboeren er onredelijk slecht van afkomen bij de toewijzing van varkensrechten. Het gaat om bedrijven die in 1995 en 1996 tijdelijk minder varkens hebben gehouden, investeringen hebben gedaan voor bedrijfsovername of voornemens waren het bedrijf uit te breiden of om te schakelen. De wet voorziet niet in beoordeling van individuele gevallen.

De Herstructureringswet is op 1 september ingegaan. Na de eerste vermindering van tien procent dit jaar moeten de boeren volgens De Wet Herstructurering Varkenshouderij in 2000 het aantal varkens met nog eens 15 procent verminderen. De omvang van de varkensstapel, die volgens vanmorgen gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 13,5 miljoen dieren bedraagt, zal dan worden teruggebracht tot ongeveer elf miljoen.

De Tweede Kamer diende een motie in met het verzoek de varkensboeren beter voor te lichten over de gunstige fiscale aspecten van bedrijfsbeëindiging, want dit is ook gunstig voor de overheid. Als boeren stoppen leidt dat namelijk tot handel in varkensrechten, waarbij de overheid een deel afroomt. Dus hoe meer rechten er van eigenaar veranderen, hoe kleiner de generieke korting op de varkensstapel in 2000 kan zijn, aldus het D66-Kamerlid Ter Veer.

PvdA en VVD zijn geïrriteerd over het D66-voorstel om de afgesproken bezuiniging van ruim twintig miljoen gulden op de Landbouw Universiteit Wageningen terug te draaien. “Mooi weer spelen”, oordeelt het Kamerlid Cornielje (VVD). D66 was eerder vóór deze bezuiniging.