Big bang

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro moet zich de afgelopen week behoorlijk overbodig gevoeld hebben. Al weken breken de verschillende in het Nationaal Forum vertegenwoordigde partijen (consumenten, banken, detaillisten, werkgevers, werknemers) zich het hoofd over het overgangsscenario dat na 1 januari 2002 gevolgd moet worden. De hamvraag luidt: Hoe halen we in Nederland de gulden uit het betalingsverkeer en brengen we de euro in omloop?

Eigenlijk had het Nationaal Forum hierover half september al een beslissing willen nemen, maar omdat de meningen nogal uiteenlopen, is dat zes weken uitgesteld. Twee scenario's liggen op dit moment op tafel. Enerzijds de 'big bang', de overstap van gulden naar euro op één dag. Vooral de detailhandel is daar een groot voorstander van. De andere mogelijkheid is een 'duale fase' van enkele weken, waarin tijdelijk twee muntsoorten naast elkaar in omloop zijn. Dit is de favoriete optie van de banken.

Terwijl het Nationaal Forum echter moeizaam een compromis tracht te smeden, blijkt de Tweede Kamer intussen allang een eigen standpunt erop na te houden. PvdA, CDA en D66 spraken zich afgelopen donderdag onomwonden uit voor de 'big bang', van de grote partijen twijfelt alleen de VVD nog. Maar de 'big bang' heeft dus al een Kamermeerderheid. Wat heeft het advies van het Nationaal Forum dan nog voor zin?

Minister Zalm (Financiën) benadrukt dat hij wèl aan dat advies hecht en wil niet nu al kiezen voor een van de overgangsscenario's.

    • Jochen van Barschot