Website

“Uw werkgever weet wat u waard bent. Nu uzelf nog.” Zo kondigt weekblad Intermediair het Salariskompas aan, een interactieve site waarmee hoger opgeleiden kunnen bekijken of ze niet onderbetaald worden. Het kompas bevat de salaris- en opleidingsgegevens van 18.500 werknemers. Volgens de Loopbaanenquête, die er ook te raadplegen is, zijn starters iets beter te spreken over hun beloning dan vorig jaar.

(www.intermediair.nl)