Van den Broek buigt voor ministers EU

LUXEMBURG, 6 OKT. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben besloten persoonlijk de onderhandelingen met kandidaat-lidstaten over toetreding tot de EU nauwlettend te gaan volgen. Europees commissaris Van den Broek moet daarom maandelijks bij de ministers verslag uitbrengen over het verloop van de besprekingen. Hij heeft de ministers gisteren in Luxemburg gezegd te betreuren dat “misverstanden” zijn gerezen in verband met zijn weigering direct gevolg te geven aan het verzoek van EU-lidstaten om documenten over de onderhandelingen te overleggen.

Voor zover hij over de gevraagde documentatie beschikt heeft Van den Broek die gisteren aan de ministers overhandigd. Vorige week zeiden diplomaten van veel EU-lidstaten buitengewoon geërgerd te zijn omdat de Europees commissaris de stukken niet direct op hun verzoek gaf. Van den Broek vond dat hij eerst de speciale toestemming van kandidaat-lidstaten moest hebben van wie hij de documenten had ontvangen. Diplomaten zeiden gisteren dat de Europees commissaris duidelijk is gemaakt dat hij de onderhandelingen niet alleen kan doen.

De ministers gingen gisteren akkoord met de start van de daadwerkelijke onderhandelingen met ingang van 10 november aanstaande met Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland en Cyprus. Daarbij zullen voorlopig slechts ondergeschikte punten aan de orde komen.

Lange tijd werd er gisteren gedebatteerd over een tekst van een verklaring over Cyprus. Frankrijk en ook Nederland vonden dat Cyprus slechts tot de EU kan toetreden als de huidige verdeling van dit eiland in een Grieks-Cyprisch deel en een Turks deel is opgelost. Maar Griekenland wilde van geen enkele voorwaarde bij de onderhandelingen horen. In de slotverklaring kwam tenslotte te staan dat beide Cyprische bevolkingsdelen van een toetreding tot de EU moeten profiteren. De onderhandelingen beginnen volgende maand slechts met de Grieks-Cyprioten omdat de Turks-Cyprioten niet mee willen doen.

De ministers van Buitenlandse Zaken gingen gisteren akkoord met het verzoek van Malta om weer als kandidaat-lid van de EU behandeld te worden. Malta vroeg al in 1990 het lidmaatschap aan. Begin van dit jaar hadden de onderhandelingen met Malta moeten beginnen. Maar in oktober 1996 besloot een nieuwe Maltese regering dat de aanvraag voorlopig bevroren werd. In september kreeg Malta een nieuwe regering, die besloot de aanvraag weer uit het vriesvak te halen.

    • Ben van der Velden