Vakbonden afwijzend; Ziekenhuizen willen eigen CAO afsluiten

DEN HAAG, 6 OKT. Ziekenhuizen gaan voor hun personeel een aparte CAO afsluiten. Ze willen daarvoor niet langer afhankelijk zijn van de Nederlandse Zorgfederatie (NZf). Dit heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) besloten.

De vakbonden reageren voorals nog afwijzend. De NZf noemt de opstelling van de ziekenhuizen schadelijk voor de sector omdat ze het front tegenover de overheid breken.

Waarschijnlijk nog dit jaar besluiten de ziekenhuizen ook over voortzetting van hun lidmaatschap van de NZf. Het bestuur van de NVZ besloot eind vorige week voortaan afzonderlijk met de vakbonden te gaan onderhandelen. Dit is nodig om een CAO te kunnen afsluiten waarin meer rekening wordt gehouden met het eigen karakter van de ziekenhuizen. Ook denken ze een sterkere positie op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven als ze een CAO afsluiten die beter is afgestemd op de inzet van het personeel en de zwaarte en het niveau van de verschillende functies.

Tot dusver sloten de ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en psychiatrie onder leiding van NZf een gemeenschappelijke 'CAO voor het ziekenhuiswezen'. Deze gold voor zo'n 360.000 werknemers, van wie er 170.000 in de ziekenhuizen werken. De NZf wilde de reikwijdte van deze CAO uitbreiden met onder meer de thuiszorg en de welzijnssector, iets waartegen de ziekenhuizen zich verzetten.

De achterban van de NVZ moet zich nog over het voornemen van het bestuur uitspreken. Maar de verwachting is dat de leden er mee zullen instemmen. Eerder dit jaar morde een deel van de ziekenhuizen over de CAO die in mei door de NZf was afgesloten. Volgens deze ziekenhuizen sloot de NZf opnieuw een te dure CAO. Dit was ook vorig jaar het geval, toen de ziekenhuizen een groot deel van de kosten van de arbeidstijdverkorting zelf moesten betalen.

De vakbonden reageren 'geschrokken' op het plan van de NVZ. “Concurrentie op arbeidsvoorwaarden? Dat nooit!”, zegt onderhandelaar E. de Bruin van de CFO. En Nu91 wijst er op dat ook door NVZ was toegezegd mee te werken aan één CAO voor de hele bedrijfstak. NVZ bespreekt morgen het plan met de vakbonden.

De NZf is formeel nog niet door de ziekenhuizen geïnformeerd maar kent het plan wel. Volgens een woordvoerder is de laatste jaren juist besloten zich als sector zo breed mogelijk te maken “om een sterk krachtenveld richting overheid en richting arbeidsmarkt te kunnen vormen”.