Minder bezoek voor theaters

VOORBURG, 6 OKT. Het aantal voorstellingen en bezoekers van podiumkunsten, popconcerten buiten beschouwing gelaten, is in het seizoen 1996/'97 gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.

Muziektheater, cabaret, moderne dans en amusements- en volksmuziek trekken meer voorstellingen en bezoekers, maar toneel, poppentheater en ensembleconcerten zijn minder in trek. In de betreffende periode waren ruim 52.000 professionele voorstellingen te zien, met bijna 15 miljoen bezoekers. Dit blijkt uit de publicatie Podiumkunsten 1996/'97 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van het seizoen 1995/'96 waren er 5 procent minder voorstellingen en lag het aantal belangstellenden 1 procent lager.