M. de Moor 'kopieerde' tekst

ROTTERDAM, 6 OKT. De schrijfster Margriet de Moor heeft een gedeelte van haar laatste roman Hertog van Egypte gekopieerd.

Zonder bronvermelding ontleende ze een aantal passages aan het boek Er is een weg naar de vrijheid van de classicus J. Hemelrijk. Dat meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen. Hemelrijk schreef zijn kampherinneringen begin jaren vijftig in eerste instantie op voor familie en vrienden. In 1965 werd het door Unieboek uitgegeven. De Moor erkent passages uit het boek van Hemelrijk 'vrij direct' te hebben overgenomen. 'Wie zelf niet in een concentratiekamp heeft gezeten, kan over dit onderwerp alleen schrijven door het raadplegen van bronnen', schrijft De Moor in een vanmorgen door haar uitgeverij Querido verspreide verklaring. 'Werkend aan Hertog van Egypte kwam ik met dr. Jaap Hemelrijk in gesprek over Buchenwald. Hij was zo vriendelijk mij uit eigen beweging het verslag toe te zenden dat zijn vader in 1952 over zijn ervaringen in dat kamp had geschreven. Hij gaf mij tevens toestemming vrijelijk van dit privé-document gebruik te maken, dat ik nooit in een andere vorm heb gekend dan in deze door Hemelrijk senior getypte kampherinneringen.'