'Laatste waarschuwing' van Turkije aan Syrië

ANKARA, 6 OKT. Ondanks bemiddelingspogingen van de Egyptische president Mubarak, die vandaag in Ankara is, voert Turkije uit protest tegen de steun van Syrië aan de Koerdische Arbeiders Partij (PKK), de oorlogsdreiging tegen het buurland verder op. De Turkse premier Yilmaz heeft vanochtend “een laatste waarschuwing” tot Syrië gericht. Turkse militaire en politieke autoriteiten onderstrepen dat Turkije niet uit is op een gewapend conflict, maar dat het leger niet zal schromen te handelen als Damascus de steun aan de PKK niet staakt.

In Ankara heerst zelfs enige wrevel over de plotselinge interesse van Mubarak in het conflict tussen Turkije en Syrië. De afgelopen maanden heeft Turkije in tal van ontmoetingen - onlangs nog tijdens een bezoek van de Turkse president, Süleyman Demirel, aan Kairo - de Arabische wereld gewezen op de steun van Syrië aan terreurorganisaties. Het seculiere Turkije, dat mede wegens zijn alliantie met Israel een geïsoleerde positie inneemt in het Midden-Oosten, kreeg voortdurend te verstaan dat de houding van Damascus samenhangt met de waterproblematiek tussen de buurlanden. Syrië is grotendeels afhankelijk van het water van rivieren die in Turkije ontspringen. Damascus wil al jarenlang meer water dan Ankara wil geven.

Turkse kranten melden vandaag dat Ankara pas bereid is met Syrië te praten als PKK-leider Abdullah Öcalan, die vanuit Damasus opereert, wordt uitgeleverd of Syrië wordt uitgezet, de kampen van de PKK in het door Syrië gecontroleerde deel van de Libanese Beka'a-vallei worden ontruimd, de trainingscentra van de PKK in Syrië zelf worden gesloten en Damascus vervolgens afziet van verdere logistieke steun aan de PKK.