Kamer hoort specialisten over Schiphol

Op de hoorzitting van de Tweede Kamer vanmiddag over Schiphol presenteren deskundigen van de luchthaven zelf, van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Rijksluchtvaartdienst feiten en visies.

ROTTERDAM, 6 OKT. 'Horendol' werd PvdA-fractievoorzitter Melkert van de lawine aan cijfers over de luchtvaart die over de Kamer werd uitgestort. Hij zal niet de enige zijn. Het ís ook lastig te volgen, want het is ingewikkeld. Daarom zal een aantal medewerkers van specialistische diensten en laboratoria vanmiddag worden gehoord door de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

Aan de bron van alle cijfers staat Schiphol zelf. Schiphol moet voor aanvang van een nieuw jaar een plan maken waarin staat hoe het verkeer op de luchthaven het komende jaar zal worden verwerkt. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal vluchten, maar ook om de verdeling daarvan over typen vliegtuigen, over start- en landingsbanen, en de verdeling over de tijd. Al die verdelingen hebben consequenties voor het wettelijk begrensde lawaai.

Voor Schiphol staan grote belangen op het spel. De luchthaven wil groeien, dat wil zeggen elk jaar meer vluchten, passagiers en vracht verwerken.In de markt is ruimte voor die groei: luchtvaartmaatschappijen willen graag veel vluchten uitvoeren op Schiphol. Het probleem is dat de wettelijke lawaaigrenzen vorig jaar al zijn overschreden en dat dit nu weer gebeurt en de komende jaren ook. Dat maakt de verhouding tussen de luchthaven en de minister van Verkeer en Waterstaat tot een precaire. Vandaar dat president-directeur G. Cerfontaine zelf acte de présence zal geven voor de Kamercommissie. Enkele medewerkers met specialistische kennis op het gebied van vliegtuigafhandeling, geluid en juridische zaken zullen hem bijstaan en komen wellicht ook aan het woord.

Berekenen hoeveel lawaai 200.000 startende en 200.000 landende vliegtuigen (samen 400.000 vluchten) maken is behoorlijk ingewikkeld. Het gaat er namelijk niet alleen om vast te stellen hoeveel lawaai er in totaal wordt geproduceerd, maar ook op welke plaatsen. De specialistische kennis hiervoor is voorhanden bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

Het NLR is een groot instituut met circa negenhonderd medewerkers. Het verricht onderzoek in opdracht van vliegtuigbouwers, luchthaven, luchtvaartmaatschappijen en andere partijen in de luchtvaartsector, uit binnen- en buitenland. Uit zulk onderzoek komt ongeveer zeventig procent van de inkomsten van het lab. De rest van de inkomsten bestaat uit overheidssubsidie.

Het NLR rekent alle voorstellen door voor het gebruik van Schiphol. Conclusies over aantallen ernstig gehinderde woningen of het aantal punten waarop de wettelijke geluidszone wordt overschreden, vormen de uitkomst van deze berekeningen. Het NLR heeft er vooral belang bij dat die uitkomsten niet ter discussie worden gesteld. Het lab profileert zich als onafhankelijk. Op de hoorzitting vertegenwoordigt algemeen directeur W. Spee het NLR, bijgestaan door enkele specialisten.

De derde partij die vanmiddag wordt gehoord is de Rijksluchtvaartdienst. In tegenstelling tot wat velen denken is dit geen onafhankelijke dienst, maar een directoraat-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De baas van de RLD, J. Weck, die zelf voor de Kamercommissie zal verschijnen, is de hoogste ambtenaar op luchtvaartgebied van minister Netelenbos. Zij bepaalt dan ook wat hij in het openbaar mag zeggen. Ook Weck zal zich laten bijstaan door enkele medewerkers. De minister zelf zal bij de hoorzitting aanwezig zijn, in tegenstelling tot haar voorganger Jorritsma.

De RLD is de partij die namens de minister praat met Schiphol, bijvoorbeeld over het gebruiksplan en over (dreigende) overschrijdingen van de lawaainormen. De ambtenaren van de RLD hebben bij het adviseren van de minister een eigen belang: ze moeten on speaking terms blijven met de luchtvaartsector.

De publicatie van de 'waarschuwingsbrief' die Weck eerder dit jaar aan zijn toenmalig minister Jorritsma stuurde komt hem dan ook waarschijnlijk niet slecht uit: daaruit blijkt dat de minister niet alleen politiek verantwoordelijk was voor het vasthouden aan 12.000 gehinderde woningen, maar ook feitelijk. Ze was immers gewaarschuwd.

Morgen debatteert de Kamer met minister Netelenbos over de problematiek van Schiphol.

    • Dick van Eijk