EU besluit tegen strafheffing op ongebleekt katoen

LUXEMBURG, 6 OKT. Er komt geen antidumpingheffing op de import van ongebleekt, ruw katoendoek uit China, Indonesië, India, Pakistan en Egypte. Dat heeft de raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie gisteren in meerderheid besloten. De raad was bijeen in Luxemburg.

Er geldt sinds april overigens al wel een voorlopige heffing die importeurs van dit ruwdoek moeten betalen, maar die wordt met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

De dreiging van een antidumpingheffing hing de Europese importeurs al zeven jaar boven het hoofd, nadat een aantal Zuid-Europese weverijen, verenigd in de organisatie Eurocoton een klacht bij de Europese Commissie had ingediend. De groep exporterende landen, waartoe tot dit voorjaar ook Turkije werd gerekend, zou in de ogen van Eurocoton ongebleekt katoendoek op de Europese markt dumpen tegen prijzen die lager zijn dan die ze op hun eigen markt rekenen. In zo'n geval kan de Europese markt zich zelf beschermen met het instrument van de antidumpingheffing.

De eerste klacht werd echter van de hand gewezen, waarna een tweede volgde. Die werd tot het hoogst denkbare niveau - de Eurotop in Noordwijk - besproken op instigatie van de Franse president Chirac. Ook die tweede klacht haalde het niet, omdat een meerderheid van de lidstaten er geen heil in zag. Onmiddellijk daarna werd echter een derde klacht ingediend. Vorige week werd in de raad van ambassadeurs van de lidstaten, de zogenoemde Coreper, al duidelijk dat er opnieuw een meerderheid tegen het voorstel van de Commissie was, waarna de uiteindelijke beslissing werd doorgeschoven naar de raad van ministers van Buitenlandse Zaken die deze week in Luxemburg bijeenkwam. De zaak werd gisteren afgedaan zonder verdere discussie.

De Europese organisatie van textielproducenten toonde zich verheugd over het besluit.