Dutchbat

Het rapport van Van Kemenade over het drama van Srebrenica wijdt alle aandacht aan de debriefing van Dutchbat (NRC Handelsblad, 29 september).

Hoe stond het echter met de briefing? Met welke opdracht zijn de militairen naar Bosnië gestuurd voor hun VN-missie? Is duidelijk gemaakt dat de taak die hun daar wachtte niet louter een militaire maar in wezen een politionele was? En dat zij als militaire politieagenten geacht werden hulp te verlenen aan hen die deze behoeven?

Onderzoek naar de vraag met welke opdracht de Nederlandse militairen nu eigenlijk op pad zijn gestuurd lijkt van belang voor het geval Nederland nóg eens wordt gevraagd contingenten ter beschikking te stellen voor politietaken van de VN. Vooraleer op zo'n bezoek in te gaan zal de minister van Defensie er goed aan doen van de militaire commandanten zekerheid te krijgen dat hun mannen een schip-in-nood niet als eersten, maar als laatsten verlaten. Dit was immers een notie die de mannen van Karremans ten enenmale misten - alle debriefings-rapporten ten spijt.

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda