Amnesty: VS schuldig aan hightech repressie

ROTTERDAM, 6 okt. Amnesty International verwijt de Verenigde Staten er op het gebied van mensenrechten een dubbele standaard op na te houden.

In een rapport van 153 pagina's beschrijft Amnesty een patroon van schendingen van mensenrechten die eerder met steun van dezelfde VS in internationale verdragen waren vastgelegd. Amnesty noemt de VS “wereldleider in hightech repressie”. Amnesty is met name verontwaardigd over het gebruik van de zogeheten 'stun belt', in juni in Californië geïntroduceerd. Deze riem geeft de drager een verlammende stroomstoot als een bewaker op een knop drukt. Voorts zegt Amnesty dat de politie methoden om verdachten in bedwang te krijgen, zoals pepperspray, in praktijk vaak gebruiken om te martelen. Racistisch getint politiegeweld is wijdverbreid, aldus Amnesty, dat ook wijst op het vaak dodelijke gebruik van de 'hogtie', een praktijk waarbij de polsen ruggelings aan de enkels worden gebonden. Het gevangenissysteem van de VS laat toe dat gedetineerden stelselmatig onderworpen worden aan (seksueel) geweld, past isolatiefolter toe of voorziet gedetineerden van voetboeien. Wat betreft de doodstraf: een disproportioneel aantal zwarten wordt geëxecuteerd, terwijl jongeren en geestelijk gehandicapten niet worden ontzien.