Aantal vacatures op recordhoogte

DEN HAAG, 6 OKT. Een recordaantal van 139.000 vacatures stond eind juni open bij particuliere bedrijven, 17.000 meer dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds het CBS in 1988 het aantal vacatures meet, zijn het er niet zoveel geweest. Ook constateert het CBS een ongekend grote dynamiek van de arbeidsmarkt; afgelopen kwartaal werd een recordaantal van 197.000 vacatures vervuld.

Het hoogst gemeten aantal vacatures in de vorige periode van hoogconjunctuur bedroeg 134.000. Dit aantal werd bereikt in maart 1990. Ruim twee jaar later werd tijdens de bijna-recessie van 1993 het dieptepunt bereikt: 33.000 vacatures.

Het groeiende aantal openstaande vacatures is een indicatie voor de krapte van de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen blijft stabiel omdat vooral langdurig werklozen er niet in slagen een baan te vinden. Het grotere aantal vacatures dat daar tegenover staat duidt erop dat vraag en aanbod naar en van arbeid steeds minder goed op elkaar aansluiten.

Het aantal openstaande vacatures is in vrijwel alle bedrijfstakken gestegen. Vooral in de commerciële dienstverlening zitten bedrijven om mensen verlegen; in deze sector steeg het aantal openstaande vacatures in drie maanden tijd met tienduizend naar 83.000. De computer- en IT-sector, die de afgelopen jaren zeer sterk aan belang heeft gewonnen, vormt hierop opvallend genoeg een uitzondering. Daar daalde het aantal vacatures van 9.000 naar 8.000. Dit is evenwel nog altijd twee keer zoveel als een jaar geleden.

De personeelsschaarste lijkt zich vooral voor te doen bij de bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers. Daar steeg het aantal openstaande vacatures met 8.000 naar 47.000, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.