Schröder met Fischer naar Washington

BONN, 5 OKT. Joschka Fischer, fractieleider van de Groenen, zal de toekomstige bondskanselier Gerhard Schröder donderdag vergezellen bij zijn bezoek aan president Bill Clinton in Washington. Fischer is door Schröder uitgenodigd mee te reizen, zodat hij zich kan warmlopen voor de post van minister van Buitenlandse Zaken.

Hoewel formeel nog niet over ministersposten wordt gesproken, is het voor zowel Schröder als SPD-partijvoorzitter Oskar Lafontaine al een uitgemaakte zaak, dat Fischer minister van Buitenlandse Zaken alsmede vice-kanselier zal worden.

Schröder en Fischer zijn intussen druk doende met de Kosovo-crisis. Vorige week nam Javier Solana, secretaris-generaal van de NAVO, contact op met Lafontaine om te informeren wie in Bonn de aanspreekpartner wordt met het oog op overleg over een eventueel militair ingrijpen in Kosovo. Lafontaine, die als toekomstig minister van Financiën ook de Europapolitiek opeist, heeft zich intussen door de huidige minister van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel (FDP) laten informeren over de crisis in Kosovo.

Fischer zelf laat deze week in een vraaggesprek met het weekblad Der Spiegel doorschemeren, dat voor de Groenen “continuïteit in de buitenlandse politiek vanzelfsprekend” is. Een slingerkoers zou angsten tegen ons mobiliseren en tot een anti-Duitse coalitie leiden, aldus Fischer, wat het tegendeel zou bewerkstelligen van wat de Groenen willen: veiligheid scheppen in Europa en voltooiing van het Europese integratieproces.

Over de positie van de Groenen inzake Kosovo wil Fischer niet speculeren. De huidige regering van scheidend kanselier Helmut Kohl vindt dat desnoods zonder mandaat van de Verenigde Naties door de NAVO militair kan worden ingegrepen. Ook de buitenlandse expert van de SPD, Günter Verheugen, die genoemd wordt als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en 'oppasser' van Fischer, ondersteunt dit standpunt.

De Groenen hebben steeds gezegd alleen met instemming van een VN-mandaat deelname van de Bundeswehr aan militaire acties in het buitenland te kunnen steunen. “Het volkenrecht kan niet zomaar opzij worden geschoven”, zegt Fischer in het Spiegel-interview. “Dat zou door andere machtige landen als precedent kunnen worden gebruikt in situaties met heel andere doeleinden.”

Fischer heeft zaterdag tijdens een besloten vergadering van de partijbesturen uit de deelstaten opgeroepen tot volgzaamheid. “De tijd van de oude richtingenstrijden is voorbij, dat kan ons de kop kosten”, waarschuwde Fischer.