Schiphol wil hulp RLD bij slecht weer; Kritiek De Boer op extra vluchten

DEN HAAG, 5 OKT. Het kabinetsbesluit van maart dit jaar om Schiphol extra vluchten te gunnen had nooit genomen mogen worden. Dat zegt oud-minister M. de Boer (milieubeheer) vandaag in deze krant.

Ze trekt die conclusie nu blijkt dat er nooit overeenstemming is geweest tussen de luchtvaartsector en het kabinet over het aantal geluidgehinderde woningen.

De Boer ging destijds alleen akkoord met het besluit (100.000 vluchten extra tot 2003) als niet meer dan circa 12.000 woningen geluidsoverlast zouden ondervinden. Het kabinet heeft dat ook in de Kamer verdedigd. Bovendien zou er een uitvoeringsmemorandum met de luchtvaartsector worden afgesloten waarin de afspraken zouden zijn uitgewerkt. Het getal van 12.000 woningen is echter nooit in dit memorandum opgenomen. Volgens de sector was het niet haalbaar.

Uit dit weekeind naar de Kamer gestuurde stukken blijkt dat toenmalig minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) op 5 maart dit jaar door de eigen Rijksluchtvaartdienst (RLD) is geadviseerd niet akkoord te gaan met de koppeling tussen 12.000 woningen en 100.000 vluchten. Ook op 2 maart is Jorritsma door de RLD al gewaarschuwd zich niet vast te leggen op harde getallen omdat de luchtvaartsector daar “allergisch” op reageert. Uit notulen van een gesprek tussen die sector en de RLD van 5 maart blijkt dat de luchtvaartbedrijven een uitvoeringsmemorandum zouden weigeren te tekenen als het getal van 12.000 woningen daarin voorkomt. Dat staat er dus ook niet in.

Schiphol heeft inmiddels laten weten dat ze een “resultaatsverplichting” op zich neemt om volgend jaar het aantal ernstig gehinderde woningen te beperken tot circa 12.000. Het denkt dat te kunnen bereiken door de marge voor slecht weer minder ruim te leggen dan voorheen. “We denken dat we dan feitelijk lager uitkomen”, aldus een woordvoerder. Hij erkent dat de doelstelling in gevaar kan komen als het weer onverhoopt slechter wordt dan verondersteld. Dan moet er namelijk gebruik worden gemaakt van banen die meer geluidsoverlast geven. “Dan zullen we dus aanvullende maatregelen nemen.”

Schiphol kan niet alle maatregelen op eigen houtje nemen. Indien vluchten moeten worden geschrapt kunnen er luchtvaartverdragen tussen Nederland en andere landen in het geding komen. Dan is ingrijpen van de minister nodig. In feite wordt het slechte weer dan een politiek probleem: de minister moet kiezen tussen ruzie met een of meer landen, met eventueel consequenties voor landingsrechten van KLM, of wederom gedogen van overschrijdingen.

De woordvoerder benadrukt verder dat de verplichting alleen voor 1999 geldt. Na 1999 gaat Schiphol uit van 15.100 belaste woningen.

    • Joost Oranje
    • Dick van Eijk