ORGELGIDS

The Organ: Harmonia Mundi HMB 595005.06

Hoe klinkt ook weer de bombardon, de nachthoorn, de flûte harmonique, de prestant? Voor wie van de orgelregisters de klok heeft horen luiden, maar niet precies weet hoe de klepel klinkt, heeft Harmonia Mundi nu The Organ. A Concise Illustrated Guide uitgebracht, een boekje met twee cd's, samengesteld door musicoloog en orgeldeskundige Pierre Rochas.

Op de eerste cd zijn als een klinkende illustratie bij het 'lexicon van de orgelregisters' de bekendste typen orgelpijpen te horen, gespeeld door Michel Colin op het orgel van de Notre Dame-kerk in Saint-Raphaël.

Verder wordt in het, nu in het Engels verschenen, boekje op toegankelijke wijze de geschiedenis van het instrument behandeld, wordt aan de hand van trefwoorden de werking uiteengezet en besloten met een 'lexicon van vormen'.

De tweede cd zorgt met koralen van Bach, een concerto van Walther, een passacaglia van Buxtehude, variaties van Sweelinck en nog veel meer voor de auditieve component bij de in de orgelliteratuur meest bekende muzikale vormen. Het geheel van boek en cd's resulteert in een instructieve luistergids. De lezer zal na de uitleg de registers onmiddellijk herkennen, maar de communicatie erover met landgenoten zal soms moeizaam verlopen doordat de Frans/Engelse benaming van de registers regelmatig afwijkt van de Nederlandse.

The Organ is de eerste uitgave in de zogenoemde Discovery Series. In nabije de toekomst zullen boeken en cd's verschijnen over nieuwe benaderingen van de muziek Bach, over 'vormen en figuren' in de barokmuziek en over de historische ontwikkeling van klavecimbel naar piano.

    • Emile Wennekes