LE NOUVEL OBSERVATEUR

De Grünen zijn volgens Le Nouvel Observateur de ideale coalitiepartner voor de SPD. Een rood-groene regering heeft de meeste kansen om de vastgelopen Duitse samenleving nieuw leven in te blazen. Voor zover het de binnenlandse politiek betreft, zijn de Grünen een volwassen politieke partij geworden, meent het weekblad. Als geen ander lijken ze in staat Ossi's en Wessi's met elkaar te verzoenen.

Maar in de buitenlandse politiek zijn de Grünen minder salonfähig voor de SPD, ook al heeft de oorlog in Bosnië Joschka Fischer, blijkens een eerder interview in Le Nouvel Observateur, de ogen geopend voor de noodzaak van een verenigd Europa en een actieve rol van Duitsland binnen de NAVO. Maar of het Fischer met die houding ook lukt om het ministerschap van Buitenlandse Zaken te veroveren is volgens het weekblad nog maar de vraag.