KPN voert wijziging door in topstructuur

ROTTERDAM, 5 OKT. Telecommunicatiebedrijf KPN snijdt in zijn topstructuur. De aparte directies voor de Nederlandse en buitenlandse markten, direct onder de raad van bestuur, verdwijnen.

P. Smits, nu nog president van de telecom-alliantie Unisource (KPN, het Zweedse Telia en Swiss Telecom), treedt per 1 november van dit jaar toe tot de raad van bestuur van KPN. Hij neemt de portefeuille binnenland over van J. Kooij in verband met diens ziekte.

Dat is vanmorgen bekendgemaakt. De directeuren van de bedrijfseenheden waarin KPN is verdeeld rapporteren voortaan direct aan de raad van bestuur. Het betreft de business units carrier services, vaste telefonie, mobiele telefonie, corporate networks, telecommerce, apparatuur en systemen en informatietechnologie. “Door deze verandering zal de organisatie in staat zijn transparanter en efficiënter te werken”, aldus een KPN-woordvoerder vanmorgen in een toelichting.

Aanleiding voor de veranderingen bij KPN is de toenemende concurrentie op de markt voor telecommunicatie. Bij de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar maakte KPN een ingrijpende reorganisatie bekend waarvoor een voorziening zal worden getroffen van tussen 500 en 800 miljoen gulden.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers meldde KPN (35.267 werknemers per 30 juni van dit jaar) dat begin november met de vakbonden zal worden overlegd over het aantal arbeidsplaatsen dat bij deze reorganisatie verloren gaat. KPN verwacht medio november de definitieve omvang van deze reorganisatievoorziening te kunnen bepalen.

Met nieuwkomer Smit zal de raad van bestuur van KPN vanaf 1 november bestaan uit vijf leden. Naast bestuursvoorzitter W. Dik zijn dat J. Drechsel (buitenland), P. Morley (research en technologie) en drs. C. Griffioen, die de financiële portefeuille heeft overgenomen van de vorige week vertrokken H. van den Bosch. J. Kooij blijft zonder portefeuille aan als lid van de raad van bestuur.