Jorritsma wacht de boemerang

Naar het ongeluk met de El Al-Boeing in de Bijlmermeer komt een parlementair onderzoek, naar de groei van Schiphol vooralsnog niet. Maar de ontevredenheid in de parlement over de gebrekkige informatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat groeit met de week. GroenLinks drong vorige week al aan op een onderzoek, maar de grote fracties hielden nog af. Deze week volgt als tussenstap een hoorzitting en een debat. De Kamer spreekt met minister Tineke Netelenbos, maar alle ogen zijn intussen gericht op haar voorganger Annemarie Jorritsma, de zittende minister van Economische Zaken. Hoeveel heeft zij wél en hoeveel heeft zij niet vertelt aan de Kamer toen drie jaar geleden afspraken werden gemaakt over de geluidsgrenzen die aan de groei van Schiphol werden gesteld. En welke grenzen werden eigenlijk precies gesteld?

De irritatie-factor in het Schiphol-dossier is groot. Irritatie over de zaak en irritatie over de persoon van de oud-minister. Formeel kan haar niks worden maakt: ze is nu eenmaal 'ex'. Maar politiek gesproken loeren ze hier en daar al op de VVD-politica.

Jorritsma is niet populair in het parlement, zo weten ze ook in de VVD-fractie. Haar optreden in de vorige kabinetsperiode werd door veel parlementariërs in toenemende mate als arrogant en onaangenaam ervaren. Inderdaad, regelmatig etaleerde Jorritsma breeduit haar ongenoegen over wat Kamerleden zeiden of wisten. Of liever, wat ze verkeerd zeiden en wat ze vooral niet wisten. Dédain lag zo ongeveer in haar optreden besloten. “Dat is niet verstandig geweest. Je weet dat je zoiets vroeg of laat terugkrijgt”, wordt in VVD-kring vastgesteld.

Vooralsnog gaat het bij Schiphol om de feiten, maar als het debat door voortgaande verwarring over wat nou precies de feiten zijn, nog schimmiger wordt, kan de gedachtenvorming snel onaangename trekjes krijgen. “Kijk een draadje waarover ze kan vallen, is snel gespannen”, zo wordt in de kring van de PvdA-fractie hardop gespeculeerd.