'Ik was tevreden over Jorritsma'

PvdA-Kamerlid Margreeth de Boer spreekt over de manier waarop destijds in het kabinet een 'win win-besluit' werd genomen over de luchthaven Schiphol.

ROTTERDAM, 5 OKT. Schiphol krijgt extra vluchten, maar alleen als het aantal geluidgehinderde woningen niet meer dan 12.000 zal zijn. Voor oud-minister M. de Boer (Milieubeheer) was deze 'win win-situatie' de enige reden om destijds akkoord te gaan in het kabinet.

“ Dat was een wezenlijk onderdeel van het kabinetsbesluit. Ik ben dan ook zeer verbaasd dat nu ineens blijkt dat voor de luchtvaartsector 12.000 woningen onacceptabel was.”

Maar minister Jorritsma (Verkeer en waterstaat) heeft toch in het kabinet gezegd dat de luchtvaartsector problemen met die afspraak had?

“ We hebben in de ministerraad vele malen over Schiphol gesproken en toen is er van alles gezegd, maar die 12.000 woningen was steeds een keihard punt”.

Wist u dat de Rijksluchtvaart Dienst (RLD) Jorritsma heeft geadviseerd niet met die 12.000 woningen akkoord te gaan?

“Nee, dat is nieuw voor mij”.

En wist u dat het getal van 12.000 woningen niet in het memorandum met de luchtvaartsector is opgenomen?

“Ook dat wist ik niet. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat het wel in de overeenkomst zou staan, het was immers cruciaal in het akkoord”.

Had u daar als ministerie van VROM dan niet wat scherper op moeten letten?

“Waarom? Ik was erg tevreden met de houding van mijn collega Jorritsma. Zij liet keer op keer weten dat die zogenaamde 'win win-situatie' absoluut bereikt moest- en kon worden. Bovendien, als je wat afspreekt, zowel in het kabinet als met de Kamer, ga ik ervan uit dat dat in zo'n memorandum komt”.

Als u vantevoren geweten had dat de 12.000 woningen niet keihard waren vastgespijkerd in de afspraken met de sector, wat zou er dan zijn gebeurd?

“ Als ik dat geweten had, dan hadden we als kabinet terug moeten komen op het hele besluit. Bovendien hadden we dat de Tweede Kamer moeten melden, want ook die heeft ingestemd met uitbreiding van de vluchten onder de voorwaarde van de 12.000 huizen”.

Bent u wel netjes behandeld door uw ex-collega Jorritsma?

“Dat is nu niet meer zo belangrijk. Voor mij is essentieel hoe ik zelf de discussie heb gevoerd. Ik heb vanuit mijn verantwoordelijkheid goed geopereerd. Maar ik heb er wel één groot unheimisch gevoel over. Ik heb altijd grote twijfels gehad over al die cijfers, maar kon het allemaal niet hard maken. Maar eerlijk gezegd kon je op je klompen aanvoelen dat er gesodemieter van zou komen. De Kamer moet deze week kijken hoe ze hier verder mee omgaat, daarbij hou ik me liever even op de achtergrond.”