Genderkliniek

Toen ik een jonge voedvrouw was, ik begon mijn eigen praktijk in 1951, kregen de vrouwen een kindje. Veel later namen de vrouwen een kindje. De techniek werd steeds beter. Voor de vrouwen die geen kinderen konden krijgen kwam hoop. Maar tot hoe ver kan men gaan? De 'splitsing van geslacht' waarover gesproken wordt in het artikel 'Genderkliniek trotseert verbod van minister' (23 september) vind ik, in één woord, walgelijk.

Baby's geslacht van tevoren bepalen is niet normaal meer, behoudens wanneer het gaat om aan geslacht gebonden afwijkingen. In dat geval is splitsing aanvaardbaarder dan een abortus, wanneer blijkt dat de foetus een genetisch verkeerd geslacht heeft.

    • J.M. Hoogcarspel-V.D. Valk