Financiën

In NRC Handelsblad van 29 september stond een verhaal over het ministerie van Financiën. Naar aanleiding van het aantreden van de huidige minister van Financiën, G. Zalm wordt gemeld. “[...]De 'inspectie rijksfinanciën' één van de meest gevreesde afdelingen in ambtelijk Den Haag [...]maar ook een afdeling met humor.” Zij gaven de heer Zalm bij zijn aantreden een urinaal, welke dus thans staat op de souvenirtafel van de minister.

Zoiets doen studenten.

    • D.M. V.D. Hoeven-Teding V. Berkhout Heelsum