Drs. J.C. Blankert

Drs. J.C. Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, is door minister Borst (Volksgezondheid) voorgedragen voor de Raad voor de Volksgezondheid. Deze raad advissert kabinet en parlement over het volksgezondheidsbeleid. Blankert maakte onlangs bekend volgend voorjaar op te stappen als voorzitter van VNO-NCW.