Docenten

De heer Herkströter vindt dat universiteiten veel meer gebruik moeten maken van docenten uit het bedrijfsleven (NRC Handelsblad, 22 september). Stel dat hij gelijk heeft voor de wetenschappelijke opleidingen die hij kennelijk op het oog heeft (economie, rechten, bedrijfskunde) wat gebeurt er dan? Antwoord: ze komen niet. De faculteit Bedrijfskunde van de RU Groningen probeert sinds haar oprichting (universitaire) docenten aan te trekken met wetenschappelijke belangstelling èn praktijkervaring en dat gaat steeds moeizamer.

Sinds maart jl. heb ik, zijnde aan deze faculteit verantwoordelijk voor het juridisch vakgebied, een vacature voor een universitair docent recht. Mijn collega's van de sectie marketing en accountancy hebben soortgelijke ervaringen. Hoe komt dat? De universitaire arbeidsvoorwaarden en die in het bedrijfsleven liggen te ver uit elkaar. Dus 'meer docenten uit het het bedrijfsleven' suggereert een keuze die de universiteiten niet hebben. Als de heer Herkströter namen van belangstellingenden weet, houd ik me aanbevolen.

    • Ru Groningen
    • Prof.Dr. Liesbeth Kneppers-Heynert