'Crisisbesmetting voorkomen'

Brazilië zoekt steun bij het IMF om een val van de real te voorkomen. Minister van Financiën Pedro Malan belooft niet te devalueren.

WASHINGTON, 5 OKT. Brazilië zal er alles aan doen om zijn geloofwaardigheid in de internationale financiële markten zo snel mogelijk te herstellen. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zal president Fernando Henrique Cardoso op korte termijn zijn plannen voor sanering van de begroting uitvoeren. Ondertussen heeft Brazilië financiële overbruggingsteun nodig om besmetting door de Aziatische crisis te voorkomen.

Dit zei de Braziliaanse minister van financiën Pedro Malan gisteren in Washington, waar hij de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds bijwoonde.

Brazilië staat op het ogenblik centraal in de internationale financiële crisis, omdat zijn munt, de real, de afgelopen weken onder zware speculatieve druk is gekomen. Een afgedwongen devaluatie van de Braziliaanse munt zou kunnen leiden tot de ineenstorting van andere Latijns-Amerikaanse munten en daarmee een nieuwe ronde van de caroussel van financiële instabiliteit kunnen inluiden.

“Er staat zeer veel op het spel”, waarschuwde Malan, een internationaal gerespecteerde econoom van de nieuwe generatie die de markthervormingen in Brazilië heeft helpen doorvoeren. “Als we de overdreven angst en paniek niet met succes weten te beteugelen, kan ons streven naar marktliberalisatie en verdere integratie in de wereldeconomie onder grote politieke druk komen te staan. Brazilië heeft geen reddingsoperatie nodig, maar wel steun om crisisbesmetting te voorkomen.”

Malan maakte duidelijk hoe rampzalig de uitwerking is geweest van het het eenzijdige Russische besluit op 17 augustus om zijn schuldverplichtingen niet na te komen. “De markten zijn sindsdien totaal ontregeld en het is onmogelijk deze problemen alleen met binnenlandse maatregelen op te lossen”, zei hij. In de afgelopen weken zag Brazilië tientallen miljarden dollars van zijn valutareserves verdwijnen ter verdediging van de real.

De komende dagen zou een internationaal financieel steunpakket - gesproken wordt over 30 miljard dollar - toegezegd worden om de druk op de Braziliaanse munt te verminderen. Westerse banken zouden bereid zijn om met Brazilië te onderhandelen over herfinanciering van de uitstaande schulden.

Ter geruststelling van de internationale bankiers beklemtoonde Malan dat Brazilië niet van plan is zijn munt te devalueren, maar wel de bandbreedte voor koersschommelingen wil verruimen. Daarnaast wil Brazilië een belasting op de instroom van kortlopend kapitaal herinvoeren, maar geen kapitaalcontroles zoals Maleisië onlangs heeft gedaan. “Wij zien niets in een Plan B', zei Malan, verwijzend naar een aldus genoemd plan voor valutacontroles van de Amerikaanse econoom Paul Krugman.

Ook kondigde hij aan dat de herkozen president Cardoso in versneld tempo maatregelen zal nemen om het begrotingstekort van tegen de acht procent te verminderen. Hoewel de renteverhoging om de real te verdedigen de kosten van de binnenlandse schuld de afgelopen maanden dramatisch heeft opgevoerd, sloot hij terugkeer naar de oude Braziliaanse gewoonte van hoge inflatie als ontsnapping voor bezuinigingen uit.

    • Roel Janssen