Brandweerkorpsen: meer geld voor ramp

ROTTERDAM, 5 OKT. De brandweerkorpsen zijn woedend over de extra bijdrage van elf miljoen gulden van het kabinet voor de rampenbestrijding. Uit onderzoeken is gebleken dat voor de verbetering van de hulpverlening bij rampen in Nederland minstens 145 miljoen gulden nodig is.

De Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging (KNBV) is “onthutst” over de extra bijdrage die staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken) de brandweerkorpsen en de geneeskundige diensten in het vooruitzicht stelt. Met het extra geld komt de totale begroting voor brandweer en rampenbestrijding uit op 27 miljoen gulden.

De KNBV is vooral boos omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar nog de uitkomsten van een onderzoek naar de verbetering van de rampenbestrijding onderschreef. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek is een bedrag van ten minste 145 miljoen gulden nodig is om de hulpverlening op een aanvaardbaar niveau te brengen.

“Wij waren al verbaasd dat er in het regeerakkoord niets over de rampenbestrijding vermeld stond, terwijl we al drie jaar samen met het ministerie werken aan een plan van aanpak”, zegt H. van Zwieten, vice-voorzitter van de KNBV en burgemeester van Woerden.

Staatssecretaris De Vries kondigde afgelopen donderdag aan dat hij met de gemeenten wil overleggen hoeveel geld die nog op tafel kunnen leggen voor de rampenbestrijding. Maar volgens Van Zwieten moet eerst het kabinet met meer geld over de brug komen, omdat de gemeenten de afgelopen tien jaar al 240 miljoen gulden meer hebben uitgegeven, terwijl de rijksbijdrage gelijk bleef.

Volgens de burgemeester komt de dagelijkse hulpverlening niet direct in gevaar. “De brandweer gaat natuurlijk niet staken. Maar het betekent wel dat het project om de rampenbestrijidng te verbeteren, stil staat”, aldus Van Zwieten.